Vertaal deze pagina naar:

DEMMINK DOOFPOT

Joris Demmink (voormalig hoofd van justitie 2002-2012) is schuldig en/of medeplichtig volgens onderzoekers aan seksuele handelingen met minderjarigen en nog veel erger dan dat...

Hoeveel bewijzen wilt U nog hebben Wybren van Haga?

Raadpleeg eens Uw collega Pieter Omtzigt?

Omtzigt is goed op de hoogte!


Podcast '1,2tje met Yves'

In de podcast '1,2tje met Yves' bespreekt Erik de Vlieger over de volgende situatie: premier Rutte zou woest de kamer van kamerlid Buma in zijn gestormd met de boodschap dat hij Pieter Omtzigt moest laten stoppen met Kamervragen over Joris Demmink te stellen. Vervolgens heeft de onderzoeksjournalist van JDTV het aan Rutte voorgelegd in minuut 3 van dit filmpje. Het lijkt erop dat Rutte zich het niet meer herinnert maar er wel snel van wegloopt wanneer de vraag duidelijk wordt. De zaak Demmink loop nu al jaren. Klik hier voor een kort overzicht van de gebeurtenissen rondom Demmink.


In onderstaande video worden veel namen genoemd.


De zaak-Demmink

Pateo TV, aflevering 24

In 1997 werden vier mannen in top van de Nederlandse Justitie verdacht van seks met minderjarigen. Naast drie hoofdofficieren ging het ook om de directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, namelijk Joris Demmink (1947).

Daarop werd in 1998 het Rolodex-onderzoek gestart, maar al heel snel werd dit onderzoek van hogerhand stilgelegd. Op 1 november 2002 werd ontuchtverdachte Demmink zelfs benoemd tot de allerhoogste ambtenaar van Justitie, namelijk secretaris-generaal.

Na een gelijktijdige publicatie in de Panorama en de Gay Krant op woensdag 8 oktober 2003 werd Demmink opnieuw in verband gebracht met ontucht. Zijn naam werd weliswaar niet genoemd in die publicaties, maar het was voor de ingewijden duidelijk dat het om hem handelde.

Daarop verklaarde de Piet Hein Donner (1948), die als minister van Justitie Demmink had benoemd: "Er is geen sprake van rook, laat staan van vuur."

In deze 24e Nederlandstalige aflevering van Pateo TV toont allround onderzoeker Johan Oldenkamp aan dat Donner heeft gelogen en dat er zelfs volop vuur was. Bovendien begon die brand bij Justitie al rond het jaar 1980. Dat was wellicht ook de reden dat Demmink in 1982 overstapte van het Ministerie van Defensie naar het Ministerie van Justitie. Alle feiten worden in onderstaande videopresentatie netjes op een rijtje gezet.

De zaak-Demmink is vanwege twee redenen zeer controversieel geworden. Allereerst heeft de top van Justitie uit alle macht de deksel op deze beerput willen houden, of werd hiertoe van hogerhand gedwongen. Ten tweede is deze zaak verziekt doordat op geld beluste lieden opzettelijk feiten en fictie door elkaar zijn gaan halen.

Het doel van deze aflevering van Pateo TV is om neutrale kijkers te helpen om waarheid van leugen te onderscheiden.

Bron ► https://pateo.nl/HTML/NL/Pateo_TV/PateoTV024.htm

Baybasin haalt Demmink uit de doofpot

De Koerdische Turk Hüseyin Baybasin, die in 2002 in Nederland werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, heeft op 2 april 2007 aangifte (pdf) gedaan tegen de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie, secretaris generaal mr. Joris Demmink, onder andere wegens pedofilie.

Hüseyin Baybasin is een Koerdische zakenman uit een van de voornaamste Koerdische families in het zuidoosten van Turkije. Hij is opgeleid in dienst van de Turkse staat. Door zijn werkzaamheden als politiek-economische functionaris van een geheime eenheid, was hij bekend met de illegale activiteiten, waaronder drugshandel, van een groot aantal Turkse overheidsfunctionarissen. Deze kennis heeft Baybasin na zijn vlucht uit Turkije begin jaren negentig in diverse buitenlandse media naar buiten gebracht.

Mr. Joris Demmink trad na zijn rechtenstudie te Leiden in dienst bij het ministerie van Defensie (Directie Juridische Zaken) en is sinds 1982 werkzaam bij het ministerie van Justitie. Hij was onder meer hoofd van de directie Politie, directeur-generaal Rechtspleging en sinds 1993 directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken. Sinds 1 november 2002 is Demmink secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Hij is onder meer verantwoordelijk voor wetgeving op het gebied van het strafrecht, misdaadpreventie, strafoplegging en slachtofferzorg.

Op 13 april werd de achtergrond van de aangifte tegen Demmink belicht door EénVandaag:

Op 12 april (10 dagen na de aangifte van Baybasin!) bracht mr. Demmink een werkbezoek aan de gevangenis in Alphen aan de Rijn, waar Baybasin is opgesloten. Hij werd vergezeld door Gijs Wouters, directeur van de dienst justitiële inrichtingen, en door advocaat generaal M. Kolkert, die in juli 2002 de "openbare aanklager" was in het hoger beroep waarbij Baybasin werd veroordeeld tot levenslang (zie p. 14 en 15 van de aangifte). Dit werkbezoek vond plaats na 17.00 uur 's middags. Baybasin werd voor de duur van het bezoek opgesloten in isolatie, waarover hij een klacht heeft ingediend.

Bron ► https://www.boublog.nl/2007/06/04/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot/


Links voor eigen onderzoek

https://revolutionaironline.com/demmink-weer-top-trending-nu-doorpakken-het-einde-van-de-sado-pedo-netwerken-nadert-met-rasse-schreden/


https://revolutionaironline.com/?s=demmink+doofpot+


DEMMINK LID VAN NINTH CIRCLE KINDER-KILLERS - DEMMINK MEMBER OF NINTH CIRCLE KIDS-KILLERS - Dutch article


De vondst van een massagraf met kinderlijkjes begin deze maand in Ierland heeft een tsnunami aan onthullingen op gang gebracht die thans hebben geleid tot dit verbijsterende artikel op de betrouwbare site Beforeitsnews.

Wij kunnen nog een stap verder gaan en melden dat Joris Demmink rechtstreeks is betrokken bij de groep kindermoordenaars van de Ninth Circle samen met prominente leden van ons koningshuis, de politiek en de rechterlijke macht.

Zijn 'lidmaatschap' van deze 'super-elite' waartoe de machtigste mensen op aarde behoren maakt zijn vervolging en berechting volstrekt onmogelijk. Hoe weten we dat Demmink moet worden geplaatst binnen deze groep? Er zijn teveel bewijzen om op te noemen. Zoals de geur van sadisme en kindermoord die altijd rond Demmink heeft gehangen, van de Schadwald-snuff movie moord tot de verklaring van Frank Leenders over het 'doodneuken' van een jongetje in Tsjechie met een kunst-penis.

Dan de aangetoonde linken tussen Demmink en Marc Dutroux waarbij weer vaststaat dat het Belgische koningshuis betrokken was bij de Dutroux-groep.

Dan natuurlijk de extreme wijze van bescherming van Demmink door de hoogste kringen en de wijze waarop wordt afgerekend met zijn tegenstanders zoals Micha Kat.

Maar de belangrijkste aanwijzingen vormen wat ons betreft de banden tussen Demmink en de Katholieke Kerk zoals door ons zijn aangetoond: Demmink was betrokken bij een van de meest pedofiele sektes binnen de Kerk, de Salesianen van Don Bosco, en aanwezig bij de installatie van W. Eijk tot kardinaal.

Dat laatste is met name cruciaal nu blijkt dat de Katholieke Kerk in werkelijkheid een groot slachthuis is waarvan de 'hooggeplaatsten' vrijelijk kunnen beschikken over de kinderen die aan de 'zorg' van de kerk zijn toevertrouwd.

En ook hier weer: juridische immuniteit voor de religieuze pedofielen. Manus manum lavat. Dan zijn er de banden van Demmink met het militaire complex en de NAVO; steeds weer wordt naast de kerk, de rechterlijke macht en de monarchieen het leger genoemd als broedplaats van kindermoordenaars.

Buitengewoon alarmerend zijn voorts de zeer sterke aanwijzingen dat Demmink zelf rechtstreeks is betrokken bij de moord op baby's wat een van de hoofdkenmerken is van de Ninth Circle.

Tenslotte is een factor dat Nederland steeds weer wordt genoemd als cruciaal spil-land in de wereld van de kinderseks en de snuff-movies.

Demmink was de belangrijkste en de machtigste man van Nederland op het gebied van Justitie en rechtshandhaving.

https://ezekiel38rapture.blogspot.com/2014/06/demmink-lid-van-ninth-circle-kinder.html


Uitgelekte explosieve email einde Joris Demmink doofpot?

Uit een uitgelekte email blijkt dat een voormalig assistente van Demmink, jonge, minderjarige jongens moest "regelen" voor haar baas.

Zij ergerde zich hieraan en begreep niet dat Donner destijds de benoeming van Demmink tot Secretaris Generaal van Justitie (baas van Justitie en Politie) liet doorgaan.

Nederland blijft halsstarrig in het beschermen van Joris Demmink, zo blijkt ook uit een recent artikel van het Katholiek Nieuwsblad. Deze kwestie zal tijdens het bezoek van de Turkse premier Erdogan niet worden aangekaart.Nu zijn er verrassende ontwikkelingen. Het schijnt dat Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt een email heeft ontvangen van een voormalig gevangenisdirecteur. Daarin schrijft hij dat tijdens een dienstreis naar Engeland van de toenmalige persoonlijk assistente van Demmink hij vernam dat ze er een enorme hekel aan had om minderjarige jongens voor haar baas te moeten "regelen".

Navolgend de betreffende email:

De email is in handen gekomen van de website De Demmink Doofpot.

Met dit dokument zal het ook moeilijk worden voor Demmink om zijn aangespannen proces tegen de journalist Koen Voskuil en het Algemeen Dagblad te winnen. De email bevestigt wat er in dat bewuste artikel wordt gesteld, namelijk dat Demmink zich in de jaren tachtig ophield met een Haagse jongenspooier en zich waarschijnlijk schuldig heeft gemaakt aan seks met minderjarigen.

Deze email kan wel eens de aanleiding zijn dat de Demmink beerput nu eindelijk eens zal overstromen. Niet alleen waren de activiteiten bij medewerkers van Justitie bekend, maar zij werden ook nog eens ingezet om slachtoffers voor hem te vinden. Waarom werd deze pedofiel beschermd door de ministers Donner, later Hirsch Ballin en nu Opstelten?

Een "diepgaand" onderzoek? Onbetrouwbare Turkse getuigen?

Misschien dan nu eens hoog tijd om een "diepgaand" onderzoek te starten bij de eigen medewerkers en voormalig medewerkers van Justitie.

Ze hoeven niet ver te "onder"zoeken, want uit een tweede uitgelekte email, verzonden door Pieter Omtzigt in antwoord of reactie op de eerste, komt de naam van de betreffende assistente naar voren, alsmede nog twee gevangenisdirecteuren die eveneens op de hoogte zijn en zelfs de naam van Rita Verdonk. En aangezien mevrouw Verdonk heel trots is op Nederland zal zij er logischerwijs geen enkele moeite mee hebben om te getuigen.

Naar nu blijkt is kamerlid Pieter Omtzigt allesbehalve blij om het maar zacht uit te drukken, dat de 87-jarige Jan Poot deze vertrouwelijke e-mails heeft gepubliceerd op zijn website De Demmink Doofpot.

Omtzigt heeft via zijn advocaat geëist dat Poot de e-mails onmiddellijk van zijn website verwijdert. Dit onder, waarschijnlijk, grote druk van de voormalige ministers Donner en Hirsch Ballin. Deze twee schijnen CDA partijleider Van Haersma Buma onder druk te hebben gezet en deze op zijn beurt weer Omtzigt.

Gelukkig houdt Poot zijn poot stijf. Hij zegt letterlijk: "Ik ben van de generatie van voor de oorlog. Laat ze maar schieten. Ik ben bereid te sterven voor het vuurpeleton voor onze vrijheid en democratie. Dat hoef je van de huidige generatie niet te verwachten. Dat zijn allemaal levensgenieters. Ik kan, mag en zal de informatie over de druk op Omtzigt niet verwijderen, omdat die druk onoorbaar is en intrekking van het bericht in strijd".

Bron ► https://niburu.co/het-complot/4497-uitgelekte-explosieve-email-einde-joris-demmink-doofpot