Vertaal deze pagina naar:

ALLEMAAL VOOR HET TRIBUNAAL DIEGENEN DIE NOG STEEDS AGENDA 2030 UITVOEREN VAN DE SATANISCHE ELITE!

11-10-2022


Wie LAAT zich nog steeds misleiden, onderdrukken, afpersen, verkrachten, ziek maken en vermoorden door de satanische elite?


Een ieder die nu nog meedoet of straks weer mee gaat doen met de QR code toonplicht (ondernemers en consumenten) en diegene die zich nog laat vaccineren, zich nog steeds laat testen, een zwijgmasker draagt in de winkel en de 1,5 meter maatregel in acht neemt is zelf een onderdeel van het probleem!


Kijk eens goed in Uw eigen spiegel?


Houdt U het dat zieke systeem zelf mede in stand?


Maak goede keuzes voor Uzelf en Uw kinderen!


Wees Uw eigen baas, neem het heft in eigen hand!

Laat U zich niet langer misleiden door de radio, TV - Tell-a-vision en omgekochte kranten.

Alleen onze Schepper staat boven ons en verder niemand anders.

Doe vooral dàtgene wat echt goed voelt voor U (en ook voor Uw kinderen!).

Succes voor nu, straks en in de Toekomst!

Wees zelf de eye-opener voor de bevolking door het dragen van een T-shirt met een goede boodschap!