Vertaal deze pagina naar:

ER IS EEN CRIMINELE ORGANISATIE IN NEDERLAND DIE ZICH VOORDOET ALS DE OVERHEID, IN HET LAND WAT NEDERLAND WORDT GENOEMD.

19-12-2023

De zogenaamde overheid is een criminele organisatie wat geleid wordt door corrupte topambtenaren en huurlingen.

DE CRIMINELE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 1: https://capoditutticapi007.blogspot.com/

INFILTRATIE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 2: https://capoditutticapi008.blogspot.com/

MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

Deel 3: https://capoditutticapi009.blogspot.com/

Vele huurlingen voeren het vuile werk uit voor de topambtenaren en hooggeplaatsten. Rechters en advocaten worden omgekocht en/of gechanteerd, zodat rechtszaken gewonnen kunnen worden.

Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 stond op de enveloppe van de toegezonden STEMPAS geschreven de STEMPAS goed te bewaren. Maar wat deden de brave burgers in het land wat Nederland wordt genoemd? Ze gingen de STEMPAS toch gebruiken om te gaan stemmen. Maar er valt niets te stemmen en/of te kiezen want er is niets rechtsgeldig in het land wat Nederland wordt genoemd. Stemmen is zelfs verboden en strafbaar, er is geen legale overheid. Het land wat Nederland wordt genoemd valt reeds jarenlang onder de SHAEF wetten. De oorlog is nog steeds niet afgelopen sinds 1918. Verderop in het artikel kunt U daar meer over lezen.

Maxima kon de Nederlander niet eens vinden na haar uitgebreide onderzoek deelde zij mede in een video. We hebben geen legale overheid, we hebben wel een criminele organisatie wat geleid wordt door Mark Rutte, die niet door de bevolking is gekozen. Mark Rutte heeft die functie gekregen, omdat hij de criminele organisatie "De Staat der Nederlanden" indertijd moest gaan leiden. Daarna is er een coupe gepleegd. De criminele organisatie wordt nu geleid door Mark Rutte onder de hoed van "The Kingdom of the Netherlands", wat ingeschreven staat in The City of Londen. Later meer hierover.

Veel bewoners van het land wat Nederland wordt genoemd zijn hier nog steeds niet van op de hoogte. De "Staat der Nederlanden" is een criminele organisatie wat de bevolking nep wetten oplegde. Uit naam van de fake koning Willem-Alexander (lees HIER waarom), (die in ruil voor een flinke zak met geld ook moet doen wat hem wordt opgedragen), liet de criminele organisatie jarenlang door middel van ingehuurde deurwaarders de bezittingen roven van de burgers wanneer de burgers de belastingen (giften) niet tijdig afdroegen. Deze berovingen werd door politieagenten zelfs met wapens ondersteund wanneer de burgers niet mee wilden werken aan de berovingen van hun woning en huisraad. Zelfs vele kinderen werden geroofd van hun ouders. Deurwaarders hebben geen mandaat om bezittingen in beslag te nemen van burgers, het is zelfs illegaal wat zij doen. Dit is uitgezocht door Youri Plate en zijn team.

Het is nu de vraag nog wat er werkelijk is gedaan met de vele miljarden en vele kinderen, ja die ook, die zijn weggesluisd middels allerlei bestuurlijke constructies en schimmige bedrijven.

Lees in het onderstaande artikel meer hierover:

DE EERSTE WERELDOORLOG IS VANAF 10 NOVEMBER 1918 VANUIT 't STICHT UTRECHT EN 't OVERSTICHT DOOR DE OPVOLGENDE KONINGEN EN VAN PRUISEN EN KEIZERS VAN HET HERSTELDE HEILIGE ROOMSE RIJK VOORTGEZET: WILHELM II (10-11-1918 TOT 04-06-1941), BERNHARD VAN LIPPE-BIESTERFELD (04-06-1941 TOT 26-05-1998) EN MAURITS VAN LIPPE-BIESTERFELD-VAN VOLLENHOVEN (26-05-1998 TOT HEDEN).

ALLE 300 HIERVOOR BESTUURLIJK VERANTWOORDELIJKE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS IN NEDERLAND EN BELGIË KNIJPEN VANAF 1933 HIERVOOR HUN OGEN DICHT EN HEBBEN AAN DEZE "ARSEENZUUR" VERGIFTIGING VAN ALLE ACHT MILJARD WERELDBEWONERS ONDER DE DEKMANTEL VAN "DUURZAAMHEID" AL HONDERDEN MILJARDEN EURO'S VAN ONS BELASTINGGELD (AAN INNOVATIE EN SUBSIDIE) UITGEGEVEN.

Tegenwoordig wordt 95% van alle ziekten veroorzaakt door verkeerde voedingskeuzen, schadelijke stoffen in het eten, voedingstekorten en gebrek aan fysieke activiteit.

Het echte antwoord op kanker preventie en genezing wordt dus gevonden in de voeding, stress vermindering, voldoende beweging en het vermijden van schadelijke stoffen in het milieu.

Chemotherapie is geen genezing van kanker, ook bestraling niet. Sterker nog beiden vergroten de terugkeer van kanker omdat ze kankerverwekkend zijn! Vreemd om te horen toch?

Meer info: https://leefbewust.nu/waarom-kanker-terugkomt/


Klik op de link hieronder voor feiten en bewijzen:

NIEUWSTE ARTIKELEN

ZetaTalk leidt u door de enorme hoeveelheid informatie die door de Zeta's wordt doorgegeven in antwoord op vragen aan hun afgezant, Nancy Lieder.