Vertaal deze pagina naar:

NESET TEMIRCI IN GESPREK MET TRUDI VERSTEGEN

23-12-2023

Een bijzonder en open gesprek waarin te horen is hoe kinderen opgroeien in gezinnen van de Vrijmetselarij en hoe mensen bewust kapot worden gemaakt door Zionisten!


Trudi Verstegen is nu dakloos en vertelt over haar nare ervaringen tijdens en na haar huwelijk met een zoon (Ed Splinter) van een oud bestuursvoorzitter (Niek Splinter) van de Rabobank Waalwijk-Loon op Zand.

Er worden door Trudi Verstegen vele namen genoemd in de onderstaande video en dat hooggeplaatsten de bevolking om zeep wil helpen door een depopulatie agenda (oftewel volkerenmoord).


Link video ► https://rumble.com/voffpj-neset-temirci-en-trudi-verstegen-over-seksueel-misbruik-en-kinderoffers-in-.html

Er is door Trudi een openbare aanklacht ingediend tegen Rutte van genocide (volkerenmoord), Trudi hoopt dat een arrestatieteam Rutte gaat aanhouden.

Zie minuut 40:15 van de video.


Trudi Verstegen:

"Zes jaar lang onderzoekswerk leerde mij de vreselijke waarheid achterhalen van geheime genootschappen, hun depopulatieprogramma, hun voorbereiding hiervan, en detail handelend met voorkennis, hun kindermisbruik en -moorden, het offeren van eerstgeborenen."

Meer info is te lezen op de website van Trudi Verstegen.

Website ► https://www.childrendefenseforce.com/


In de onderstaande video een boodschap aan Niek Splinter en zijn laffe belastingontduikende vrienden die Trudi Verstegen vijf jaar lang als brothers in arms -en detail- verwoesten en uit zijn op haar totale destructie.

Waarvan 22 getuigen zijn, die werden benadeeld omdat zij Trudi hielpen overleven en/of juridisch ondersteunden. Verlichte vrienden van Niek Splinter dankzij wie zij letterlijk vogelvrij is in Nederland. Trudi mag van politie Waalwijk geen aangiftes doen.

Daarnaast oa:

- Depopulatieprogramma net zoals in WOII waardoor men dus handelt met voorkennis. - Chantage van vrienden die haar helpen, ze worden lastiggevallen, geïntimideerd en van handel etc. ontnomen omdat men haar financieel-economisch, sociaal of uit humaniteit overeind hield en/of juridisch ondersteunde in vijf jaar tijd dat minstens 160 criminele feiten tegen Trudi, haar kinderen en haar sociale omgeving werden gepleegd waarover aangiften geweigerd ofwel standaard geseponeerd worden. Dat Trudi ondersteunen; gewoon in leven houden in onmenselijke terreur mag niet; men wil haar monddood, liefst opgesloten of letterlijk dood.

- MK ultra's (Gladjakker Wouter Raatgever en Looney Tunes Bugs Bunny Hans Meyer) door Niek Splinter ('s verlichte vrienden) op Trudi afgestuurd. Zij hebben haar gegroomd, op haar ellende 12000,- ingezameld dat specifiek voor Trudi bedoeld was om haar kinderen terug te zien en woonrecht te behouden om voorts het geld achterover te hebben willen drukken en vervolgens onvoorstelbare smaad en laster over haar uit te kramen om haar te breken.

- Afkoop van Niek Splinter voor boetes, hypotheken, fraude en schulden zoon Ed. Tegelijkertijd schulden aan zijn zoon aantekenend en valse inkomsten opgeven door Ed's contante inkomsten en inkomsten aan structurele betalingen en schenkingen aan zijn zoon alsmede bedrijfsinkomsten niet op te geven aan de belasting, lijfrentepolissen weg te sluizen van Ed's naam op zijn naam, zijn auto's boten en huizen op zijn naam te zetten opdat Ed op zogenaamd op toevoeging kan procederen on officieel "armlastig" is. Het onafgebroken schenken en Ed ondersteunen in zijn terreur jegens Trudi door zijn vrijmetselaarsvrienden in te zetten haar in elk denkbaar opzicht te benadelen, van elke vorm van rechtsbescherming, haar van haar kinderen te onthouden, haar geen aangiften te laten doen, haar kinderen laten afnemen op basis van bedrog, haar onafgebroken op straat eisen en onderhands het huis verkopen op basis van frauduleus handelen en misdaad. - 1989 Bilderberg-plannen. In 1953 al bekend gemaakt. Waardoor alle (hoogste) vrijmetselaren handelen met voorkennis.

- Bos en Ven, laatste heidagen van het kabinet voorafgaand aan de huidige oorlog; eerste bijeenkomst na de Tweede Wereldoorlog.

- Valse aangiftes, rechters die collecties buiten hun vermogen bij de belastingdienst houden.

- Valse boekhouding Rotaryvrienden Niek Splinter o.a. Midpoint.


Georganiseerde misdaad door een vrijmetselaar tegen de moeder van zijn kleinkinderen!