Vertaal deze pagina naar:

WAAROM IS GEIMPREGNEERD HOUT KANKERVERWEKKEND EN ZO GEVAARLIJK?

11-11-2023

Waarom is geïmpregneerd hout kankerverwekkend en zo gevaarlijk voor onze gezondheid?

Middels dit artikel attenderen wij U op de gevaren van geïmpregneerd hout

Volgens eerdere onderzoeken van ingenieur Ad van Rooij blijkt het gebruik van wolmanzouten veel gevaarlijker te zijn dan dat de Rijksoverheid en het RIVM doen voorkomen (zie tekst verderop in ons artikel) en zijn we hard op weg om de Mensheid te vernietigen, wanneer we het gebruik van geïmpregneerd hout niet tijdig gaan stopzetten en zorgvuldig gaan opruimen. 

Op deze website wordt de volgende info hierover geschreven:

"Het middel dat die impregneerbedrijven (tot op de huidige dag!) gebruiken om hout te verduurzamen draagt de onschuldige naam Super Wolmanzout CO. Helaas vertelde VROM er indertijd niet bij wat de bestanddelen waren: koper II oxyde, arseenzuur en chroomtrioxide (ook wel bekend als chroom VI zuur). Vooral de laatste twee zijn extreem gevaarlijke kankerverwekkende stoffen die de vruchtbaarheid aantasten en genetische afwijkingen in het nageslacht kunnen veroorzaken. Er bestaat zelfs geen veilige ondergrens voor; oftewel: één molecuul is in principe al uit den boze. Die stoffen prijken dan ook op de 'Lijst van zwarte stoffen voor het milieubeleid', die de Kamer in 1986, in het kader van het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990, zelf heeft opgesteld: 'Deze lijst geeft een overzicht van stoffen die geacht worden een bijzondere bedreiging te vormen voor bodem, water en lucht', aldus de letterlijke tekst van het IMP."

Lees het artikel verder door HIER te klikken.

Informatie van de Rijksoverheid

De Rijksoverheid adviseert geïmpregneerd hout niet te verbranden of weg te gooien, maar weg te brengen naar de milieustraat van uw gemeente.

De Rijksoverheid meldt het volgende op de website, zie link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/vraag-en-antwoord/mag-ik-geimpregneerd-hout-gebruiken

Mag ik geïmpregneerd hout verbranden of weggooien?

Geïmpregneerd hout, zoals van tuinschuttingen, mag u niet verbranden of weggooien bij het restafval. 

U brengt geïmpregneerd hout weg naar de milieustraat van uw gemeente.

Geïmpregneerd hout naar milieustraat

Hout dat is bewerkt met biociden heet geïmpregneerd hout. Biociden (bijvoorbeeld mengsels van koper en chroom) beschermen hout tegen insecten en rot. Maar deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarom brengt u geïmpregneerd hout weg naar een milieustraat.

In sommige gemeenten kunt u grote stukken geïmpregneerd hout laten ophalen als grof huishoudelijk afval. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden en de kosten.

Geïmpregneerd hout nooit verbranden

Gooi geïmpregneerd hout nooit zelf op een vuurtje of in de open haard. Er komen dan ongezonde en milieuvervuilende stoffen vrij.

Pas op met Uw spelende kinderen!

Info van RIVM

Verduurzaamd hout: risico's van hexavalent chroom voor de volksgezondheid

Het gebruik van hout verduurzaamd met koper-chroomzouten (waarom is arseenzuur weggelaten?) in speeltoestellen en tuinhout is ongevaarlijk voor spelende kinderen en doe-het-zelvers. Dat concludeert het RIVM op basis van recente gegevens over effecten van en blootstelling aan hexavalent chroom (chroomVI). Hout wordt geïmpregneerd met een oplossing van koperchroomzouten (waarom is arseenzuur weggelaten?) om houtrot te voorkomen, en zo te verduurzamen. 

Een eerdere risicobeoordeling (1998) van het RIVM voor hout verduurzaamd met koper-chroom-arseenzouten toonde aan dat er mogelijk een risico was door de aanwezigheid van arseen en chroomVI. Dit was voor de overheid aanleiding om een gebruiks- en importverbod voor dergelijk hout te onderzoeken. Vanwege het mogelijke risico heeft de Europese Commissie in 2004 het gebruik van arseen in verduurzaamd hout voor consumenten verboden.

De belangrijkste onzekerheden rond het risico van chroom VI zijn nu met nieuwe gegevens nader onderbouwd. De nieuwe gegevens maken het mogelijk alle relevante risico's van chroomVI (zoals huidallergie en kankerverwekkende eigenschappen) in te schatten, voor zowel gebruik in speeltoestellen als gebruik in hout dat doe-het-zelvers in de tuin gebruiken.

Bekijk daarvoor deze twee TV-uitzendingen uit 1993 en 1996

Voormalig Nederlands Minister-President Jan Peter Balkenende weet het wel maar doet niets: bekijk daarvoor de Tv-uitzending hieronder waarin 's-werelds bekende journalist Julius Vischjager hem heeft bevraagd.

Voor meer onderbouwende informatie lees de volgende link met deeplinks.

https://www.sdnl.nl/julius-vischjager.htm

https://www.sdnl.nl/ekc-philips-aangifte.htm

Deze bevraging heeft de Verdrinkingsdood van Julius Vischjager tot gevolg gehad, lees daar daarvoor de volgende link:

https://amsterdamcentraal.nl/2020/10/07/in-memoriam-julius-vischjager/


De bevrijding is nabij, lees de volgende link:

De bevrijding is er vanuit België al vanaf 11 november 2023. 

Met dank aan de "Alvader" (God).

Lees daarvoor het volgende artikel op De Nieuwe Media met de volgende kop, link en afsluiting:

(10 november 1918 – heden): De Eerste Wereldoorlog is vanaf 10 november 1918 tot heden (105 jaar lang) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) blijven voortduren, onder aansturing van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden). Ook de Russische invasie van Oekraïne (2022-heden) en het huidige Israëlisch-Palestijnse conflict van 2023 (7 oktober 2023 -heden) zijn hiervan het gevolg. Voor feitelijke en wettelijke onderbouwing lees hieronder de "Goddelijke Waarheid over Prins Bernhard" (Lees ook HIER in De Nieuwe Media).

Uitleg over de criminele doofpot van verschillende Kabinetten door Ad van Rooij (waarvoor dank!)

Sollicitatie van Ad van Rooij naar vicepresident Raad van State 2012

Ad van Rooij schreef onder andere het volgende in zijn sollicitatiebrief die gericht was aan koningin Beatrix:

Waarom deze sollicitatie?

Ad van Rooij voldoet, als politiek vluchteling vanaf 22 april 2010 gescheiden van zijn vrouw tegen dubbele woonlasten wonend in België, in tegenstelling tot alle in de Nederlandse regering zittende politici aan de eisen van de Raad van State en voldoet daarbij volledig aan de profielschets'

De Raad van State schrijft over haar eigen organisatie op internet letterlijk het volgende:

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een Hoog College van Staat. De Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn dat bijvoorbeeld ook. Dit zijn bij de Grondwet geregelde instituten belast met een eigen taak, die zij onafhankelijk van de regering uitvoeren. De Raad van State bevindt zich in het centrum van Den Haag.

Dit betekent dat de vice-president die is belast met de leiding over de Raad van State een onafhankelijk adviseur moet zijn. De door de regering (CDA en VVD) voorgestelde kandidaat Piet Hein Donner (CDA) voldoet hier in de verste verte niet aan en kan op grond van de hieronder opgesomde feiten nooit als onafhankelijk adviseur vice-president worden bij de Raad van State. Om die reden stelt Ad van Rooij zich hierbij als tegenkandidaat.

Sollicitatiebrief van Ad van Rooij naar vicepresident Raad van State 2012

(Bewijzen van ontvangstbevestiging)

Zaterdag 11 november 2023

12 jaar naar de aankondiging op 11 november 2011

BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL VAN TONGEREN HEEFT MET DE HULP VAN DE "ALVADER" (GOD) IN OPDRACHT VAN ZIJN GROOTVADER ARTHUR VANDERPOORTEN BELGIË BEVRIJDT DOOR UITVOERING TE GEVEN AAN HET POLITIEKE TESTAMENT VAN 25 JANUARI 1944 VAN KONING LEOPOLD III. DAARMEE IS EEN EINDE GEKOMEN AAN DE RUIM 109 LANG VOORTDURENDE EERSTE WERELDOORLOG
(28 JULI 1914 – HEDEN)

Burgemeester Patrick Dewael van Tongeren heeft daarmee na ruim 109 jaar -- op Bevrijdingsdag 11 november 2023 -- weten te bewerkstelligen dat de Brabançonne weer uit volle borst kan worden gezongen.

(LUISTER EN ZING MEE)

Tip: Lees en bestudeer de onderstaande artikelen.

Tip: Onderzoek zelf ook aan de hand van de aangereikte informatie en maak zelf Uw eigen conclusies.

Er loopt inmiddels een Civiele rechtszaak tegen Rutte, Kaag, De Jonge en Bill Gates, die op 22 november 2023 info zal opleveren voor een te houden strafzaak.

Met Grote en Goddelijke Dank aan de Goddelijke wezens:

Ad van Rooij & Dienie Kars.

Voor het volbrengen van hun Missie op Aarde.

Anno 11 november 2023:

Vanuit België via Nederland naar de gehele wereld.

Bericht voor onze vaste en nieuwe lezers:

Dit Goddelijke artikel zal in de loop van vandaag en de volgende dagen verfraaid worden, met betere afbeeldingen/foto's, voorzien worden van extra deeplinks en informatie wanneer dat nodig wordt geacht.

ZetaTalk leidt u door de enorme hoeveelheid informatie die door de Zeta's wordt doorgegeven in antwoord op vragen aan hun afgezant, Nancy Lieder.