Vertaal deze pagina naar:

WIJ GAAN NU MASSAAL ONTWAKEN!

16-10-2023

De bevolking krijgt eindelijk in de gaten dat we wereldwijd te maken hebben (gehad) met een corrupt regiem!Neset Temirci gaat binnenkort met verrassingsaanvallen komen van ongekende grootte met de beste journalisten van Turkije!


Deze aanvallen worden ondersteund met video's, documenten, getuigen en aangiftes tegen de Nederlandse Staat (regiem) en het nep koningshuis wegens schendingen van mensenrechten op het allerhoogste niveau.

De Demmink zaak zal worden heropend maar deze keer met medeweten van de Turkse bevolking, die laaiend zijn dat hun kinderen werden verkocht aan en misbruikt zijn door Nederlandse ministers en hooggeplaatste ambtenaren.

Wat niemand is gelukt gaat nu Waarheid worden met dank aan Neset Temirci.

Binnenkort komen er bombardementen van documentaires en video's van Neset Temirci, die fataal zullen zijn voor de Nederlandse Staat (regiem) en het nep koninghuis.

Wat een COME BACK wordt dit voor Neset Temirci !!


Daarbij komt nog dat de verblijfsvergunning van Neset Temirci voor Europa onwettig is ingetrokken en Europa niet meer mag binnen komen.

Dit is gebeurd zonder enige vorm van proces of procedure en gaat in tegen het Verdrag met de Europese Grondwet.

Schokkende hiervan is dat Europa vanuit achter de schermen hier illegaal aan heeft meegewerkt.

Binnenkort komt hier een vervolg van inclusief het verhoor van de Nederlandse ambassade in Turkije.Steeds sneller vallen er meer kaarten uit het kaartenhuis!

Steeds meer mensen gaan nu ontwaken!

Ook in Nederland!

Veel mensen ontwaakten in het verleden door de false flag aanslag 9/11 in 2001 met de Twin Towers in New York.


Zie ► https://www.waarheid911.nl/


En veel mensen ontwaakten vorig jaar door de idiote regels van het coronabeleid, wat een nep pandemie bleek te zijn.De wereld ondergaat nu grote veranderingen, doordat GESARA over de hele wereld wordt uitgerold. Buitenlandse valuta zullen opnieuw worden hergewaardeerd (RV).

De waarde die hierdoor gaat vrijkomen wordt grotendeels ingezet om humanitaire projecten te gaan doen in heel de wereld.

Er worden dan projecten uitgevoerd van de bouw van zelfvoorziende gemeenschappen, uitvindingen, vrije energie en komen er MED BEDS beschikbaar om ons lichaam en DNA te herstellen.

Door de MED BEDS zal de dodelijke ziekte kanker gaan verdwijnen.

Diegenen die humanitaire projecten gaan doen zijn de pioniers van de Nieuwe Wereld. Wees ze dankbaar dat zij hun nek uit durven steken, voor hen die angstig zijn of lichamelijk, geestelijk of maatschappelijk er niet toe in staat zijn.

Er zijn veel vrijheidsstrijders die opkomen voor de belangen en het welzijn van de bevolking. Een daarvan is Neset Temirci.

Lange tijd heeft Neset Temirci zijn eigen spel gespeeld (periode 2016-2018) met een aantal Nederlanders. Veel vrijheidsstrijders zijn daarin meegegaan in de hoop dat Neset Temirci het corrupte regiem zou omver werpen. Dit is toen niet gebeurd.

Momenteel ondersteunt Neset Temirci een Chinese dame Yun Fen Hu (vrijheidsstrijdster) die het corrupte regiem alsnog in de psychiatrie probeert onder te brengen, waarbij ze volgens haar eigen zeggen weer zal worden platgespoten.

Dat dit gebeurt bij vrijheidsstrijders die het corrupte regiem in de weg staan, ondermijnen of in contact staan met andere vrijheidsstrijders is reeds bekend.


Erwin Lensink

(De waxinelichthoudergooier)


Opsluiting in de psychiatrie  overkwam ook Erwin Lensink, de bekende waxinelichthoudergooier.

Erwin Lensink gooide op 21 september 2010 een glazen waxinelichthouder, (met een gewicht van 6 ons), naar de Gouden Koets waarin toen Bea, Willy en Maxi zaten.

Erwin Lensink kwam na 2 jaar pas weer vrij en werd ook platgespoten in de tijd dat hij in detentie zat. Na die tijd is er rondom Erwin Lensink veel gebeurd. 

Op dit moment zit Erwin Lensink wederom in politieke detentie.

Lees meer info over Erwin Lensink op de onderstaande website.

Website ► https://www.pateo.nl/HTML/NL/PateoPedia/Personen/Erwin_Lensink.htmMAJESTEITSSCHENNIS

Neset Temirci noemde nep Koning Willem op de Tijdlijn van zijn Facebook een DIEF, ONDERDRUKKER, VERKRACHTER EN MOORDENAAR, vergezeld van een foto (zie hieronder) en kreeg daardoor een voorwaardelijke en onvoorwaardelijke Vrijheidsstraf van de Rechter opgelegd op 30-06-2016.

Wat gebeurt er wanneer Temirci alsnog kan bewijzen dat nep Koning Willem een DIEF, ONDERDRUKKER, VERKRACHTER EN MOORDENAAR is van de bevolking?Bericht van 2 juli 2016 van The World Today:


Afgelopen donderdag 30 juni 2016 startte de rechtszaak tegen Neset Temirci, welke betrekking heeft op het beledigen van Willem Alexander (koning), hiervoor heeft Temirci 14 nachten moeten doorbrengen in het huis van bewaring.

Een speciale eenheid van de politie en justitie hebben er praktisch geen ruchtbaarheid aan gegeven en willen dit graag in een doofpot houden, althans zo lijkt het.

In deze zaak wordt er beweert dat Neset Temirci in April 2015 Koning Willem Alexander zou hebben beledigd. Dit zou Temirci gedaan hebben als volgt: Een omslag foto op Facebook te hebben gebruikt waarin de voorbereiding van een onthoofding te zien was van mannen in oranje overalls, waarbij onder andere Alexander zijn hoofd was gefotoshopt.

En een tekst op Facebook waarin Temirci beschrijft wie Willem Alexander is:

Een *moordenaar, *verkrachter, *dief, *onderdrukker, *onderdaan.

Deze tekst werd opgevoerd bij de desbetreffende foto (zie boven).


Hierbij het bewijs dat Michel Vitaliti de maker van de afbeelding is. En dat er dus naast Neset Temirci al 2 personen zijn die deze foto hebben gebruikt. Dan blijft het toch vreemd dat die niet zijn opgepakt. Toch?


Video

Gesprek tussen Neset Temirci en Micha Kat (onderszoeksjournalist).

Wanneer U de video beluisterd bent U goed op de hoogte van de majesteitsschenniszaak tussen Neset Temirci en nep Koning Willem.De volgende merkwaardigheden duiden zich per direct aan:


1. Wanneer Willem Alexander beledigd zou zijn door deze foto, dan zou hij honderden, zo niet duizenden mensen moeten oppakken en voor het gerecht moeten dagen, dit is "uiteraard" niet gebeurd.

2. De maker van deze foto (Michel Vitaliti) zou ook opgesloten moeten worden en voor het gerecht te worden gedaagd.

3. De tekst stond niet bij de foto en werd uit zijn verband gerukt, door het te plaatsen bij de foto. Misleiding noemen we dit ook wel.

4. De eerste reden van de arrestatie had te maken met terroristische motieven, waardoor Willem Alexander bang was. Maar dit werd in een later stadium bijgesteld naar beledigen van zijne majesteit.

5. Iemand zijn vrijheid afpakken omdat een koning bang is, en vervolgens het maar gooien op belediging. Want volgens artikel 111 in het strafrechtboek mag je een staatshoofd niet beledigen.

6. Als de "koning" beledigt is, is de straf die de heer Temirci kreeg veel en veel te hoog, daar komt bij dat de staat je niet zomaar op kan sluiten, laat staan zonder onderzoek. Één van de grondwetten van de burger is namelijk VRIJHEID.

7. Is het een belediging, wat Temirci uit tegen Willem Alexander of is het "DE" waarheid? Mag de waarheid gezegd worden en beledig je daar iemand mee, of is het juist niet de intentie om iemand te beledigen, maar om de waarheid op tafel te krijgen?

8. Waarom krijgt een waxinelicht gooier en een fuck de koning schreeuwer enorm veel media aandacht, terwijl deze aanhouding als terroristische voorbereiding werd beschouwd. Want Temirci werd door een speciale eenheid opgepakt omdat Willem Alexander naar Zwolle zou komen.

De indruk die de rechtbank wekte was een ongeïnteresseerde indruk, waarbij Temirci vaak zijn verhaal niet af kon maken. Daarnaast deed het OM er nog een schepje bovenop, door de indruk te wekken dat Temirci niet echt een normaal functionerende persoonlijkheid zou zijn conform een reclasseringsrapport.

Op navraag van de advocaat van Temirci bleek dit rapport niet eens te bestaan, en werd dit weer ingetrokken. Gevalletje misleiding?

Kortom, eerst wordt je opgepakt m.b.t. Terrorisme door een speciale eenheid, waar de locale politie geen weet van had. Vervolgens wordt je als een crimineel vastgezet op grond van niets. Daarna wordt je veroordeeld voor belediging van de koning.

Dus wanneer je iemand beledigd, moet je daarvoor 2 weken in bewaring worden gesteld? Wanneer je bang bent voor iemand, mag je dan je macht "misbruiken" om iemand zijn vrijheid af te pakken? Wanneer je een terroristisch motief niet kunt onderbouwen, mag je dit wijzigen naar een belediging?

Zou Temirci zijn aantijgingen naar de koning goed kunnen onderbouwen misschien, waardoor Willem Alexander het in zijn broek doet voor Temirci?

We hebben het hier nog niet eens over de onwettige monarchie sinds koning Emma, en de verkwanseling van onze grondwetten die al sinds 1948 zijn verdwenen. Deze zaak kon nog wel eens heel groot gaan worden in Nederland en ver erbuiten.

Binnenkort zullen we verder onderbouwen waarom Temirci deze uitspraken doet aan het adres van onze "so called" king.

Wordt vervolgd.Mensen die de Waarheid op tafel gooien worden weggemoffeld om een poging te doen ze monddood te maken. Zo gaat dat hier in (ver)Nederland!Bericht van 17 juli 2016


Bron: Annu Naki

Neset Temirci spreekt over zijn aanhouding en onterechte veroordeling.

Wij (Annu Naki en Dienie Kars) waren bij deze zaak aanwezig, en hoorden aan hoe het OM zaken verdraaide. Waarbij de aanwezige rechters al een vooringenomen houding aannamen.

Neset Temirci is tot 30 dagen vastzetting veroordeeld, waarvan hij al 14 dagen heeft uitgezeten. Vervolgens zijn de overige 16 voorwaardelijk over een periode van 2 jaar.

De volgende zaken zijn zeer schimmig:

Waarom werd Temirci in het geheim aangehouden door een arrestatie team in verband met terroristische motieven en hoorde niemand in Nederland van zijn arrestatie? Zelfs de lokale politie was hier niet van op de hoogte.

Waarom werd er na zijn aanhouding de terroristische aantijgingen omgedoopt tot het beledigen van het koningshuis. Was het eerste vergrijp dan toch een grote leugen? Wil de staat der Nederlanden zijn macht misbruiken om klokkenluiders op te sluiten?

Waarom werd Temirci als enige zo hard aangepakt, wanneer het ging om het beledigen van de Koning, terwijl dit gebaseerd was op een gedeelde foto op zijn pagina, welke per slot van rekening niet eens door hem was gemaakt maar door Michel Vitaliti. Er waren naast Temirci nog honderden die deze foto hadden gedeeld.

Waarom wegen de teksten als Moordenaar, Dief, Verkrachter, Onderdrukker dusdanig zwaar zonder dat er hoor/wederhoor wordt toegepast.

Temirci kan namelijk bewijzen waarom hij dit zegt.

Waarom worden deze belangrijke bewijzen niet gehoord? En mag Temirci zijn zaak niet verdedigen.

Want de rechter heeft hem veroordeeld zonder de bewijzen mee te nemen in hun besluit. Er worden zelfs geen aangiftes van Temirci tegen de staat opgenomen, wat toch echt een grondrecht is van de burger.

Waarom bericht MAIN STREAM MEDIA als RTL Late Night, NOS, RTL 4, RTL 5, SBS 6 en dergelijke hier niet over? Ze nodigen wel mensen uit om de waxinelichthoudergooier, en de "fuck de koning" roeper te horen...

Deze meneer Temirci heeft reeds eerder 12 jaar in de gevangenis gezeten en wordt iedere dag benadeeld door ons systeem.

Is dit niet meer dan interessant nieuws voor onze media?

Kortom, dit zaakje stinkt aan alle kanten, en we zullen nog "heel" veel van Temirci gaan horen.

(We zullen daar zeker bij ondersteunen, @The World Today)

Motto van The World Today:


"Geloof niet alles wat je ziet of leest, maar onderzoek het"


https://theworldtoday.nl/

The World Today is under construction at the moment.

https://www.facebook.com/The-World-Today-1196519747030466Hieronder het bewijs van aangifte door Neset Temirci op 16-04-2016


Hier een bewijs dat Neset Temirci wel degelijk aangifte tegen de Nederlandse Staat (corrupte regiem)/nep koning probeerde te doen!


Helaas wuifde de politie iedere aangifte telkens weg en werd het afgedaan met:

"U kunt uw aangifte online doen"Bericht van The World Today (14 juli 2016):


Vandaag kwam er uitspraak over de rechtszaak tegen Neset Temirci.

De koning was beledigd en daardoor krijgt Temirci 30 dagen gevangenisstraf.

Waarvan 16 dagen voorwaardelijk.

14 dagen onvoorwaardelijk had Temirci eerder al uitgezeten.

Vreemde rechtsgang in Nederland, aangezien de maker van de foto niet terecht hoeft staan.

Tevens hoeven alle Facebookers die deze foto hebben gedeeld, of gelijkwaardige uitspraken doen, niet terecht te staan.


Nu zou het vervolg kunnen worden in hoger beroep:


IS WILLEM ALEXANDER WEL KONING?


Zo niet is deze uitspraak "on"rechtsgeldig!


Wat ook merkwaardig is, is het volgende:


Waarom krijgt Temirci de hoogste straf die denkbaar is bij zo'n klein vergrijp?

Of zou de koning zijn macht "misbruiken" om mensen hun vrijheid af te nemen, omdat meneer vindt dat dit beter is?

Vreemde gewaarwording wanneer Justitie dit bij iedereen mag doen, conform Schippers haar voorstel eerder deze maand.


Kampenaar noemt koning verkrachter: 30 dagen cel

Een 44-jarige man uit Kampen is tot een celstraf veroordeeld voor het beledigen van koning Willem-Alexander. Op zijn Facebookpagina noemde hij het staatshoofd een moordenaar, verkrachter en dief.

Ook plaatste hij een bewerkte foto van een executie waarbij het hoofd van één van de slachtoffers was verwisseld voor dat van de koning.

Zie artikel AD ► https://www.ad.nl/binnenland/kampenaar-noemt-koning-verkrachter-30-dagen-cel~a663730d/Heeft Neset Temirci onze NEP koning nu wel of niet beledigd?


Bericht van The World Today (5 juli 2016):


Volgens de grondwet (die niet meer bestaat sinds 13-5-1940) dus niet.

De zaak die tegen Temirci is aangespannen, inclusief zijn aanhouding, zijn dus illegaal uitgevoerd. Tevens betekend dit dat alles waar onze koningshuis aanspraak op maakt, ON-RECHTSGELDIG is.

Waardoor de uitspraak van Temirci: "Willem Alexander is een dief" correct is.

De miljoenen die hij en zijn familie over de ruggen van de provincie Nederland binnen heeft geharkt zijn daardoor gestolen van het volk.


Korte toelichting:


Nederland bestaat vanaf 18 mei 1940 niet meer, wat zijn de gevolgen voor België en Europa?

Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. Op 13 mei 1940 zijn staatshoofd koningin Wilhelmina en de regering gevlucht naar Engeland. Daarmee hebben het Nederlandse staatshoofd en de regering artikel 21 van de Grondwet overtreden, waarin staat geschreven:

"In geen geval kan de zetel van de regering buiten het Rijk worden geplaatst"
Door artikel 21 van de Grondwet te overtreden heeft de Nederlandse regering zichzelf opgeheven. Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen.

Op 18 mei 1940 bracht Adolf Hitler decreet no. 1 uit over de regeringsbevoegdheden in Nederland.

Op 25 mei 1940 laat Rijkscommissaris Seyss-Inquart voor het bezette Nederlandsche gebied aan het Nederlandsche volk een oproep uitgaan dat hij met intrede van den dag het hoogste regeringsgezag in het civiele ressort in Nederland heeft overgenomen.

Bij verordening van 29 mei 1940 heeft Rijkscommissaris Seyss-Inquart alle bevoegdheden in Nederland, die door de Grondwet en de wetten aan de koning en de regering zijn toegekend, overgenomen.

Rijkscommissaris Seyss-Inquart had vanaf dat moment de plaats van Nederlands staatshoofd Koningin Wilhelmina en de Nederlandse regering overgenomen en moest minister binnen het Hitler-kabinet de opdrachten van Führer en Rijkskanselier Adolf Hitler uitvoeren.

Vanaf dat moment was voormalig Nederland een provincie van Duitsland.

Daarmee heeft koningin Wilhelmina afstand gedaan van de troon.

Zie ► https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Hitler


Op 5 mei 1945 capituleerde Duitsland in Nederland


Omdat koningin Wilhelmina (door met haar regering op 13 mei 1940 te vluchten naar Engeland) vrijwillig afstand heeft gedaan van de troon, betekent dat er na de tweede wereldoorlog een overeenkomst had moeten worden getekend tussen koningin Wilhelmina of haar gemachtigde Prins Bernhard met de Duitse generaal Johannes Blaskowitz waarin de troon weer aan Koningin Wilhelmina werd teruggegeven. Een dergelijke overeenkomst is nooit getekend.

Er is op 6 mei 1945 enkel een overeenkomst getekend tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes in de naast Hotel de Wereld gelegen Aula van de toenmalige Landbouwhogeschool te Wageningen zonder dat daarbij Prins Bernhard was vertegenwoordigd.

Deze overeenkomst betrof enkel de technische uitwerking voor Duitse troepen in Nederland van de capitulatie op 4 mei van Duitse troepen in noordwest-Europa. Daarmee is in Nederland het Hitler-kabinet niet beëindigd.

Omdat op 5 mei 1945 in Nederland het Hitler-kabinet niet is beëindigd en koningin Wilhelmina geen staatshoofd meer was kon ook niet worden overgegaan tot het uitschrijven van democratische verkiezingen voor het vormen van het naoorlogse kabinet.

Om die reden heeft Wilhelmina (die geen koningin meer was), als geruisloze opvolger van Adolf Hitler, op 24 juni 1945 de minister-president en de ministers in het eerste naoorlogse kabinet 'Schermerhom-Drees' zelf benoemd.

Dit kabinet is op 3 juli 1946 door Wilhelmina (die geen koningin meer was) ontslagen nadat er in mei 1946 Tweede Kamerverkiezingen hadden plaatsgevonden, waaruit het zogenaamde democratisch gekozen PvdA/KVP 'kabinet-Beel I' is gevormd.

Kabinet Beel I en de daarop volgende kabinetten zijn echter geen democratisch gekozen kabinetten. Het zijn vervolg kabinetten op het door Wilhelmina (die geen koningin meer was) benoemde kabinet 'Schermerhom-Drees'. Als het eerste kabinet na de tweede wereld oorlog niet democratisch is gekozen maar is benoemd door Wilhelmina (die geen koningin meer was) dan zijn daarmee alle opvolgende kabinetten per definitie niet democratisch zonder koning(in) als staatshoofd.

Nu hierbij is bewezen dat Nederland vanaf 18 mei 1940 geen koning(in) meer heeft en daarmee ook geen regering meer kan vormen met als staatshoofd een koning(in), betekent dat het Hiltler- kabinet zich vanuit de door prins Bernhard opgerichte geheime Bilderberg-conferenties heeft voortgezet met behulp van de door Wilhelmina, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) benoemde Nederlandse minister-presidenten, ministers, commissarissen der koningin en burgemeesters met als belangrijkste adviesorgaan en hoogste bestuursrechter de Nederlandse Raad van State onder voorzitterschap van Wilhelmina, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn).

Op grond van deze voorkennis heeft deze onwettige regering met het wijzigen van artikel 60 (1953) en het latere zelfstandige artikel 120 (1983) de Nederlandse Grondwet zodanig aangepast dat de rechter niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen mag treden.

Dit betekent dat wetten en verdragen in Nederland niet meer door een rechter mogen worden getoetst aan de Nederlandse Grondwet, waarmee beslissingen van de geheime Bilderberg-conferenties vanuit Nederland en vanuit de landen die met Nederland een verdrag hebben gesloten kunnen worden uitgevoerd.

Bron ► https://gerard1945.wordpress.com/2015/10/17/met-de-smadelijke-vlucht-op-13-mei-1940-schonden-koningin-wilhelmina-en-haar-regering-de-grondwet/