Vertaal deze pagina naar:


ONZE ECHTE GESCHIEDENIS

Het is belangrijk om te weten hoe onze Aarde en de Mensheid is ontstaan, want daar liggen ook onze oplossingen. Wij doen daarom zelf regelmatig onderzoek en publiceren wat we tegenkomen.

Is dit onze echte geschiedenis wat op deze pagina is gepubliceerd over de Annunaki?

Het zou zomaar kunnen!

Laat het ons weten wat U ervan denkt...

Dank U wel.

De Anunnaki/Elohim van Nibiru kwam om mensen op aarde te creëren!


De Anunnaki van Nibiru kwam richting de aarde om de moderne mensen op aarde te creëren.

De Anunnaki, in oudkundige teksten staan zij bekend als wezens die "uit de hemel" kwamen, zij waren een ras van "buitenaardse wezens" die een zeer geavanceerde technologie hadden, die er blijkbaar in zijn geslaagd om een nieuwe mensheid te ontwerpen, vele duizenden jaren geleden.

Er zijn enkele zeer oude teksten van de Sumerische beschaving, die verwijzen naar de Anunnaki als de "Goden uit de hemel".

Zijn de Anunnaki van Nibiru gekomen om de aarde te bevolken? Niburu schijnt ook 'ster' te betekenen, kwamen zij via een ster of van een ster? Denk hierbij ook aan de ster van Betlehem.

Zoals vermeld in de bijbel Genesis, is er een twaalfde planeet, in de volksmond bekend als Nibiru , deze planeet werd bewoond door menselijk uitziende wezens (Wij stammen van hen af dus zijn ze menselijk). Maar nadat de planeet enorme aardbevingen (!Of nucleaire oorlogen) heeft doorstaan, moest deze beschaving op zoek naar andere planeten in het zonnestelsel om te wonen.

De Anunnaki, vonden de planeet Aarde, een planeet met de benodigde zuurstof sfeer en een volledig vriendelijk klimaat en een enorme hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen, maar vooral het door de Anunnaki zo nodige goud. (Van hieruit heeft de mens interesse in dit kostbare metaal geërfd). De Anunnaki hadden goud nodig om hun planeet bewoonbaar te houden, ze gebruikten dit voor de afmosfeer.

Volgens veel onderzoekers naderde de "planeet" Nibiru de baan van onze planeet, ongeveer 432.000 jaar geleden. Deze Anunnaki hadden ruimtevaartuigen waarmee ze middelen en mensen konden verplaatsen van hun planeet. Toen ze op onze planeet arriveerden, bouwden deze mensen basissen in wat we tegenwoordig kennen als het oude Mesopotamië.

Eridu, de grootste stad van het metropool was hun eerste buitenpost op onze planeet, wat zij het ware "Eden" noemden. - Eden = paradijs.

Infolink ► https://angel-wings.nl/rh-negatief/2019/06/de-anunnaki-elohim-van-nibiru-kwam-om-mensen-op-aarde-te-creeren/De Anunnaki, waren geobsedeerd door de winning van goud op onze planeet, dus installeerden ze strategische mijnen in zuidelijk Afrika, waar ze enorme hoeveelheden goud vonden.

De Anunnaki moesten het goud delven uit de mijnen maar waren hiervoor niet sterk genoeg ivm de atmosfeer op onze planeet en die van hen, deze was anders, dus werden ze in feite gedwongen om een ​​'sterker zelf' te ontwikkelen, dat wel het vermogen had om hard te werken in de goud mijnen. De Anunnaki stonden op het punt om een nieuw soort ​​mens te creëren, door het mengen van hun eigen intelligente genen, met die van de onderontwikkelde aardse primaten, die leefden op onze planeet op dat moment. (Volgens de onderzoeken, was dat waarschijnlijk de Australopithecus) en zou dit de "ontbrekende schakel" verklaren.

Na moeizaam werk van genetische manipulatie, slaagden de Anunnaki er uiteindelijk in om een ​​wezen te laten ontstaan met het vermogen tot begrijpen en leren, en vooral het allerbelangrijkste, dat dit wezen zichzelf kon reproduceren, zo verscheen het menselijk ras onder de naam van Homo Erectus. -Adam betekend mens van de aarde.

Men zegt dat de planeet Nibiru een cylus vervult van 3600 jaar, waarin deze planeet zich van de aarde verwijdert, en weer een periode waarin de Anunnaki-goden terugkeren naar hun planeet van oorsprong, om daarna terug te keren in de volgende periode van nadering van de aarde.

Ondertussen ging een andere groep Anunnaki door op onze planeet om de leiding te hebben over de goudmijnen en de zogenaamde nieuwe mensen slaven, terwijl ze werden verordend door hun "goden".Maar zoals de Homo Erectus, gecreëerd naar het beeld van de Anunnaki, (Denk aan de zin in de bijbel dat de mens is geschapen naar Gods evenbeeld) begon hij snel enkele eigenaardigheden te vertonen die typerend zijn voor het ras van oorsprong, de nieuwe mensen begonnen al snel te

vechten voor hun aardse verlangens. In deze context zou de Homo Erectus in opstand zijn gekomen tegen hun meesters, de Anunnaki, en er in geslaagd zijn om uit de mijnen te ontsnappen om eindelijk vrije volkeren te vormen, in andere delen van onze planeet. Homo Erectus, leefde later zijn dagen, zoals vermeld door verscheidene oude teksten, "als wilde dieren." (incest, seks met iedereen en alles, gewoon een Sodom & Gomorra)

Toen er nog eens 3600 jaar voorbij gingen, werd de planeet Nibiru- cyclus opnieuw vervuld en naderde de aarde, waardoor het gemakkelijker werd voor de Anunnaki-goden om terug te keren naar onze planeet. Maar tot hun verbazing was de situatie totaal uit de hand gelopen. De goden bestraften de Anunnaki die de leiding hadden, opdat zij weer in de mijnen zouden gaan werken.

In de loop der jaren dat de Anunnaki verbleef op aarde perfectioneerde hij zijn creatie, Homo Erectus, met het oog op een meer geavanceerde wezen, met de vaardigheden die we hebben vandaag de dag, het was na vele hybridisatie-experimenten, dat de Anunnaki de nieuwe mens kon laten leven dit was de Homo Sapiens.

De talrijke teksten van de zeer oude Soemerische mythologie vertellen; dat "er 450.000 jaar geleden leven op Nibiru was, het stierf langzaam uit, als gevolg van de erosie (?) van de atmosfeer van de planeet. "Toen hij door Anu was gevallen, vluchtte Alalu in een ruimteschip en vond zijn toevlucht op de aarde. Op onze planeet ontdekte hij dat er een overvloed aan goud was, die gebruikt kon worden om de atmosfeer van Nibiru te beschermen.

Om deze reden, toen later Nibiru dichtbij de Aarde kwam, daalde een Anunnaki-team neer op onze planeet (letterlijk: "Zij die afdaalden van de Hemel naar de Aarde-gevallen engelen, gevallen vanuit de hemel, engelen omdat ze menselijk waren, goddelijk kwamen vanuit de hemel en omdat zij konden vliegen-zonder echte vleugels zoals bij engelen, maar via hun vaartuigen, dat is de echte oorsprong en betekenis van engelen nml.), geleid door Enki, zoon van Anu, die een stad stichtte; Eridu, in het zuiden van Mesopotamië, om goud te winnen uit de wateren van de Perzische Golf.

Later kwamen Anu en zijn andere zoon Enlil, die het bevel voerde over de missie van de aarde en Enki naar de mijnen van zuidelijk Afrika brachten, ook naar de aarde. Het goud werd na extractie en verfijning naar de Iggy gestuurd".
De oorsprong van de menselijke soort

Vertaling van een oude tekst:

Na enkele tienduizenden jaren van uitbuiting, (men werd nog oud in die dagen, of de tijd werd anders berekend) rebelleerden de Anunnaki( -gecreerde nieuwe mensen- ) mijnwerkers. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de missie naar de Aarde hadden een alternatief gevonden en, dankzij hun zeer geavanceerde wetenschappelijke kennis, 300.000 jaar geleden voerden ze een experiment uit. Om een ​​ras van werknemers (slaven) te creëren, liet Enki zijn vrouw Ninhursag ( ook genoemd de "Moedergodin" of zelfs vertaald als de "dame die het leven geeft") genetisch manipuleren, van o.a. de diersoort, die het dichtst bij de Anunnaki leek te staan, zij vermengden zichzelf met die aardse wezens door middel van DNA: De Homo Erectus ontstond dus zo. Zo was, na talloze pogingen van de Anunnaki door hun DNA te mengen met humaan DNA, een hybride ontstaan.

De menselijke soort had net de belangrijke evolutionaire sprong van Homo Erectus naar Homo Sapiens meegemaakt! De mens die in deze serie werd geschapen door de Anunnaki, zoals alle hybriden, kon zich echter niet voortplanten. Enki dacht er opnieuw over na en besloot, zonder de goedkeuring van zijn superieuren, hen de kans te geven zich te vermenigvuldigen. Vanaf dat moment begonnen veel Anunnaki (gevallen engelen) met de dochters van mannen te trouwen, en Enki kwam zelfs zover om leiderschapsrollen toe te wijzen aan deze "semi" hybriden.

Homo Sapiens bestaat al 200.000 jaar. Waarom kon de beschaving plotseling slechts enkele duizenden jaren geleden op hetzelfde moment opduiken in verschillende delen van de wereld?

Deze eenvoudige overweging heeft geleid tot talloze discussies en wetenschappelijke geschillen, maar hier zullen we een "niet-wetenschappelijke" these analyseren: het DNA van de eerste mensachtigen zou zijn gemodificeerd door buitenaardse bezoekers van een andere planeet. Iets dat wij misschien ook ooit zullen doen op een andere planeet die bewoonbaar is?

Dit proefschrift is de afgelopen decennia verschillende keren herhaald, maar voordat we de opvattingen van de moderne aanhangers analyseren, willen we graag wijzen op een ouder feit.

In 1868 kreeg de oprichter van de Theosophical Society Helena Petrovna Blavatsky de kans om in een Tibetaans klooster inzage te krijgen in wat waarschijnlijk het oudste boek in de geschiedenis van de mensheid is: Het boek van Dzyan.Dit boek, genoemd in veel oude tradities, feitelijk had nog geen enkele westerling dit ooit gezien en zou gered zijn, van die enorme catastrofe die de aarde trof, die in verschillende tradities de Universele Vloed wordt genoemd, (bijbels verhaal Ark van Noach) omdat de regio Tibet, dankzij zijn hoogte, zou zijn ontsnapt aan het zinken van een groot deel van de landmassa.

In de sectie 'Anthropogenesis' van het boek spreken we specifiek over de 'bouwers' en vier intelligente rassen(!!!) die aan het huidige menselijke ras waren voorafgegaan, maar zij waren allemaal vernietigd door deze mysterieuze personages (Anunnaki), omdat de experimenten volgens hen faalden.

De RH negatieve bloedgroepen stammen daar ook vanaf.

Er kan ook worden verondersteld dat zelfs het vijfde ras, dat wil zeggen het huidige menselijke ras, een mislukt experiment was en daarom aan zijn lot werd overgelaten. Dit zou het uiteindelijke vertrek van deze 'bouwers' van onze planeet kunnen rechtvaardigen.

Het lijkt niet toevallig dat zelfs de Popol Vuh, het heilige boek van de Maya's, expliciet spreekt over drie mislukte pogingen, vóór de 'schepping van de mens'.

Aangekomen bij de moderne aanhangers van dit proefschrift, die niet met weinigen zijn overigens, zullen we alleen verwijzen naar de theorieën van Zecharia Sitchin en Mauro Biglino, te beginnen met de laatste.Mauro Biglino, een groot kenner van het Hebreeuws, heeft lange tijd als vertaler voor Edizioni San Paolo gewerkt, een redactie met een strikte katholieke naleving die 17 boeken van het Oude Testament heeft gepubliceerd die door hem zijn vertaald voor de serie van de Joodse Interlinear Bijbel.

Om de letterlijk te vertalen tekst in de oorspronkelijke Hebreeuwse Bijbel, had Biglino geconcludeerd dat deze verhalen verhaalden over een contact met buitenaardse beschavingen die de homo sapiens getransformeerd hebben, eerst vanuit het fysieke oogpunt (via DNA) en vervolgens vanuit het cultureel oogpunt (lering).

Biglino heeft talloze boeken geschreven, dus het zou moeilijk zijn om alle elementen bloot te leggen die hem tot deze conclusie hebben geleid.

Daarom zullen we ons beperken tot de hoofdpunten van zijn proefschrift, gebaseerd op de vertaling van de "Leningrad-code", waaraan alle volgende bijbels zijn ontleend.

-De term "Elohim", die christelijke vertalers haastig hebben vertaald met het woord 'God', is eigenlijk een meervouds-aanduiding die meerdere 'scheppers' aanduidt. In talloze passages van het Oude Testament wordt bevestigd dat de Elohim meer dan één waren.

-Deze wezens waren in geen geval "perfecte goddelijke wezens", maar het waren vechters, jaloers, wraakzuchtig, arrogant, opvliegend zoals iedereen die de bijbel leest, kan zien.

(Net zo menselijk als wij dus)


]

-Hoewel ze veel langer dan de mensheid leefden, waren ze sterfelijk en omdat ze de mens 'naar zijn beeld en gelijkenis' maakten, zouden ze niet heel anders dan ons moeten zijn.

Yahweh was een van de Elohim en niet eens een van de belangrijkste, terwijl zijn leider 'Elion' was (een term die in de huidige Bijbel wordt vertaald als "de Allerhoogste").

-Volgens Biglino verdeelde 'Elion' de aarde in verschillende invloedssferen, en gaf het aan de 'Elohim' de taak om verschillende gebieden, waar verschillende volkeren met elkaar communiceren te besturen, en te leiden en aldus te beschaven. In Genesis en Deuteronomium zijn er verhalen, waarvan men kan begrijpen dat deze superieure individuen een hiërarchie en een militaire organisatie hadden op basis waarvan zij de planeet hadden verdeeld. We kennen alleen, door het Oude Testament, het deel van de geschiedenis dat betrekking heeft op een bepaald geografisch gebied dat wordt toegewezen aan degene die zich 'Yahweh' noemde.

-Ten slotte waren deze Elohim vaak op gespannen voet met elkaar, zoals te zien is in talrijke passages in de Bijbel. Het is genoeg om te denken aan de strijd tussen de Elohim Yahweh en Kemosh, beschreven als kennelijke gelijken, met dezelfde rechten en dezelfde krachten: geen van hen wordt superieur geacht aan de ander.

-De vernietiging van Sodom, wiens beschrijving ons doet denken aan een nucleair bombardement, is volgens Biglino ook een deel van de oorlogen tussen de Elohim.

-Adam, zoals de naam al doet vermoeden, betekent "die van de aarde", kortom, geboren op deze planeet. Letterlijk is het juister om het als "terrestisch" te vertalen, om het duidelijk te onderscheiden van niet-terrestrische. Eva daarentegen is Hawà, of 'de moeder van de (alle) levenden', dat wil zeggen de DNA hybride voorouder van de hele menselijke soort.

Zoals de vorige auteurs al hebben opgemerkt, noemt de Bijbel vliegende voertuigen met precieze materiaaleigenschappen: ze zijn zwaar, metaalachtig, helder en zelfs gevaarlijk, zoals die beschreven zijn in andere oude religieuze tradities, zoals de Vimana in de Hindoestaanse teksten. Laten we slechts twee voorbeelden nemen: de "hemelwagen", nauwkeurig beschreven in de visie van Ezechiël en de "Ark van het Verbond", in staat om vijanden te verbranden.

Wat betreft de "engelen", genaamd "Malachim" metgezellen en boodschappers van God, zijn alles behalve de engelen die wij ons voorstellen, dat wil zeggen, onstoffelijke wezens met vleugels, a-seksueel en ga zo maar door. Maar als we praten over hen, kan er geen twijfel over bestaan ​​dat we verwijzen naar levende wezens met twee benen, ze wandelen, ze moeten eten, ze worden ook vies en daarom moeten zij zich ook wassen, moeten ze slapen, die gemeenschap hadden met de "Dochters van de mens". Lees gewoon de Bijbel op logische wijze!

Waar komt de Elohim vandaan?

-Biglino op dit punt is niet onevenwichtig, met vermelding, op basis van bepaalde passages van de Bijbel, maar ook oude teksten uit andere religieuze tradities, als een waarschijnlijke bron, regio het sterrenbeeld Orion.

Laten we nu de theorieën van Zecharia Sitchin analyseren, die vele jaren eerder dan die van Biglino zijn geopenbaard en afgeleid van een nauwgezette studie van de Sumerische tabletten.

Zijn visie is eenvoudig en gemeenschappelijk voor die van vele andere geleerden: de heilige teksten van oude volkeren zijn geen fantastische sprookjesschepping, maar een verwarde herinnering aan echte gebeurtenissen.

Hij is een diepzinnige kenner van de Sumerische taal en beschaving en schrijft de oprichting van de oude Sumerische beschaving toe aan een verondersteld buitenaards ras, genaamd
Elohim (in het Hebreeuws) of Anunnaki (in het Sumerisch).

-Uit een diepgaande analyse van de Sumerische tabletten zou Sitchin kunnen afleiden dat de Anunnaki-goden, die volgens de Sumerische traditie zouden afdalen van de Hemel naar de Aarde, eigenlijk buitenaardse wezens waren zijn van een andere planeet.

-De Anunnaki zouden Homo Sapiens genetisch creëren door hun eigen ras met de Homo Erectus te kruisen.

-Deze Anunnaki zouden het DNA van de intelligentste primaten manipuleren en, na verscheidene mislukte experimenten, een intelligent wezen verkrijgen dat ze zouden gebruiken voor hun exploitatie van de planeet Aarde.

Het is niet duidelijk waarom deze wezens op een gegeven moment zouden zijn vertrokken, maar uit de Sumerische tabletten kan worden afgeleid dat ze, voordat ze weggingen, de fundamenten van de beschaving zouden hebben onderwezen en hadden beloofd terug te keren.

Een cruciaal punt in de theorie van Sitchin is de oorsprong van de buitenaardsen.

Ze zouden afkomstig zijn van de planeet Nibiru , een hypothetische planeet in het zonnestelsel van het tijdperk van de revolutie van ongeveer 3600 jaar, aanwezig in de Babylonische mythologie.

In ieder geval tot nu toe heeft de officiële Astronomie nog geen spoor van zo'n planeet gevonden.

-De Rode planeet staat voor mars, dat daar ooit leven was, is duidelijk middels beeldmateriaal over Mars en gebroken beelden en bebouwing. Misschien zijn zij daar verder gaan leven of komen zij daar vandaan. In ieder geval is het leven dat daar ooit was vernietigd.-Wat het begin van de beschaving op onze planeet betreft, zijn bijna alle oudste tradities het erover eens dat het werd gegeven door "goddelijke" wezens.

In Genesis wordt het toegeschreven aan de "zonen van God" in het boek van Henoch aan de "Zoon van de Hemel" in de pre-Columbiaanse beschavingen van Olmechi, Mixtechi, Toltechi en Aztechi de goddelijke Quetzalcoatl van de Maya's het goddelijke Kukulkan, bij de Inca's voor de goddelijke Viracocha.

In alle gevallen, na de initiatie van de menselijke beschaving, zijn deze wezens op onverklaarbare wijze vertrokken, maar in sommige gevallen, beloofden ze dat ze zouden terugkeren.
Enkele aanwijzingen voor de stellingen die in deze notitie worden beschreven, zijn ook afkomstig van de officiële wetenschap.

In de eerste plaats tonen talrijke studies uitgevoerd door tal van wetenschappers uit verschillende delen van de wereld, verzameld en gepubliceerd in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift "Nature" op 23 april 2013, een plotselinge en onverklaarbare mutatie die het DNA van Homo Sapiens tussen 5000 jaar geleden heeft beïnvloedt. /en 4.500 jaar./

Dan, volgens een studie gepubliceerd in januari 2016 door astrofysici Michael Brown en Konstantin Batygin, zowel van het California Institute of Technology (Caltech), op basis van computersimulaties en het bestuderen van de banen van zes trans-Neptunian voorwerpen, moet er een enorme planeet een baan voorbij Neptunus zijn, die de these van Sitchin zou ondersteunen.

Tot slot, op 16 februari 2015 een studie van (Cornell University) zeven erkende astrofysici, waaruit blijkt dat een nieuw ontdekte ster is (Scholz, 2013), die op dit moment ongeveer 20 lichtjaar van de zon, /maakt ongeveer 70.000/ werd gepubliceerd. Dat ze jaren gingen door de Oortwolk, aan de buitengrens van ons zonnestelsel, dat wil zeggen, slechts 0,8 lichtjaren van de zon verwijderd.

Als bij toeval werd deze ster vergezeld door planeten en, als er een technologisch geavanceerde beschaving in een van hen was geweest, dan zou het mogelijk zijn geweest om buitenaardse wezens te bezoeken op onze planeet en zijn gedwongen vertrek ook gerechtvaardigd worden na een bepaalde tijd en de mogelijke terugkeer van een datum, het de ster in kwestie was in een baan rond de zon.

Vertaald door Angel-Wings