Vertaal deze pagina naar:

POOLSHIFT


Hoe ga jij de komende Poolshift overleven?

Vermoedelijk zal dit gebeuren na de verwachte moordaanslag op Donald Trump. 

Daar is dus in feite het wachten op.

Bron: Martin Vrijland

Wie of wat is ZetaTalk?

De poolverschuiving overleven - advies van de Zeta's en Nancy.

Naast de informatieoorlogen die aan de gang zijn, is er de kwestie van downtime tijdens en na de Pole Shift. De Zetas hebben laten weten dat alle satellieten tijdens de Passage uit de lucht zullen worden gerukt, en dat de infrastructuur op aarde zo verwoest zal zijn door de aardbevingen, hagel en puin dat het opzetten van een nieuw satellietnetwerk niet snel zal gebeuren, of zelfs nooit. 

Het elektriciteitsnet op het aardoppervlak zal uitvallen en alle gas- en olievoorraden zullen waarschijnlijk exploderen en verbranden.

Het internet zal in de komende jaren tot aan de Pole Shift onder EMP-aanvallen komen te staan, dus persoonlijke dvd-kopieën zijn een praktische aanpak. Primo-lezingen worden momenteel gestreamd op YouTube. Ontvang een exemplaar voor u en uw vrienden. Degenen met off-grid energieoplossingen kunnen deze dvd afspelen op het moment dat het advies het meest nodig is.

Bron en meer info: https://www.zetatalk.com/index.htm

Telegram: https://t.me/ZetaTalk_Followers

Waarom wordt een noodpakket voor 3 dagen ineens zo mainstream gepromoot?


17 juni 2024


Martin Vrijland schreef het volgende op z´n website:

Steeds vaker zien we mainstream media promoten om een noodpakket voor 3 dagen in huis te halen. 

Nieuwsuur: Dichte flessen water (3 liter per persoon, voor 3 dagen), Lang houdbaar eten, enzovoort

Evangelische Omroep: Denk aan 3 liter per persoon per dag. Eten dat lang houdbaar is … Het is daarom verstandig om zo'n noodvoorraad aan te leggen

De website Denk Vooruit, een website over hoe overheden, andere organisaties en mensen in Nederland zich voorbereiden op risico's en calamiteiten: Met een noodpakket ben je de eerste 48 uur na een ramp of noodsituatie goed voorbereid. Als je Googelt, vind je dat de meeste websites aansturen op een noodpakket van 2 tot 3 dagen.

Nou wordt de noodzaak voor het aanleggen van zo'n noodpakket meestal geschoven op een ramp of een mogelijk escalerende oorlogssituatie, maar zou het kunnen dat het iets te maken heeft met onderstaande wonderbaarlijke voorspelling van de katholieke pater Padre Pio?

Even los van dit prachtige voorbeeld van hoe generaties voor ons al in de maling genomen werden met nepnieuws via het smeren van rode was op de handen van de pater om de indruk te wekken dat hij de kruisigingswonden van Jezus droeg (en daarmee wel een soort heilige moest zijn), vielen zijn voorspellingen op. Hij voorspelde namelijk 3 dagen van duisternis die beginnen met enkele opmerkelijke omschrijvingen die volledig in de theorie van de plasmakoepels vallen.

Allereerst stelt hij dat de zon en de maan zullen verdwijnen en de sterren van de hemel zullen vallen. Welnu, dat past precies in de hier beschreven plasmakoepel theorie, waarbij onze aarde 1 van de 88 koepels is die door een grotere plasmakoepel overkoepeld zullen worden. Daarnaast bestaan er (buiten ons zichtveld) nog 88 andere plasmakoepels die hetzelfde proces zullen doorgaan. Het zichtbare effect vanaf onze plek bekeken, is een gevolg van het feit dat de grotere plasmakoepel zich van de bodem opbouwt. Laat me dat toelichten.

Stel je voor je hebt 88 kleinere plasmakoepels en al die 88 worden overkoepeld door een grotere; als of je 88 glazen kommen op z'n kop op de tafel zet en daar overheen plaats je een grote glazen kom (tevens op z'n kop). De grote plasmakoepel bouwt zich echter (via circulerend plasma) vanaf de grond op en klimt dan gestaag naar boven op, totdat het plasma zich tot de nok gevuld heeft. Al die tijd circuleert het plasma, vanwege de spinnende elektromagnetischveld generator die het plasma opwekt. In dit artikel lichtte ik toe waarom de 88 kleinere koepels zich zullen weerspiegelen in het roterende plasma en hoe we daarom kleurrijke plasmabollen zullen zien rondcirkelen met kleurrijke strepen achter zich.

In dat artikel licht ik ook toe hoe dit circulerend plasmaeffect kan worden vertaald als een buitenaardseninvasie. Als de grotere plasmakoepel echter volgroeid is en alle 88 kleinere plasmakoepels overkoepeld zijn, komt het roterend plasma tot stilstand en zien we (vanuit onze waarnemingspositie) ineen 87 stilstaande kleurrijke schijven in de lucht. Dit zijn de reflecties van de andere 87 plasmakoepels die onder de nieuwe grote plasmakoepel zijn gebracht. Dat zou de indruk kunnen wekken van UFO's die statisch in de lucht hangen, terwijl het in werkelijkheid de andere stukken 'aardoppervlak' zijn die zich elk onder een plasmakoepel (1 van de 88 plasmakoepels) bevinden.

Als de grote plasmakoepel zich voltooid heeft (tot aan de nok opgebouwd is en het plasma stopt met circuleren), zullen de 88 kleinere plasmakoepels worden uitgeschakeld. En dat is het moment waarop het effect optreedt dat Padre Pio beschrijft, namelijk het wegvallen van de zon, de maan en de sterren. Die zullen letterlijk naar beneden vallen, omdat de 88 kleinere plasmakoepels kunnen worden uitgeschakeld en het plasma van die kleinere koepels zich van de nok naar de bodem afbreekt. Heb je de volledige plasmakoepel theorie bestudeert, dan weet je dat de zon, de maan en de sterren plasmaeffecten in de plasmakoepel zijn en dat het daarmee logisch is dat deze visueel naar beneden lijken te vallen.

De volgende voorspelling van Padre Pio wordt ook volledig verklaard door de plasmakoepel theorie. Mijn voorspelling is namelijk dat er (na het opbouwen van de twee grote plasmakoepels die elk 2 groepen van 88 kleinere plasmakoepels zullen overkoepelen) nog een plasmakoepel wordt opgestart. De zon en maan plasmageneratoren zullen tijdens deze procedure niet worden aangezet, omdat we toegaan naar een situatie waarin dit niet nodig is. We gaan namelijk na de opbouw van de twee grotere plasmakoepels onmiddellijk over in de opbouw van de Super Dome (die ik ook wel de Thunder Dome noem).

Tijdens de opbouw van die Super Dome zal het dus eerst pikkedonker zijn, omdat de zon, de maan en de sterren net weggevallen zijn. De twee grote plasmakoepels zijn nu geïnstalleerd, maar deze zullen nu zelf worden overkoepeld met een Super Dome. Tijdens de opbouw van het plasma van die Super Dome worden nu dus de 2 (zojuist opgebouwde) grote plasmakoepels overkoepeld. De 2×88 kleinere zijn zojuist door de twee grote plasmakoepels overkoepeld en worden nu uitgeschakeld. Je hebt dan dus als het ware twee omgekeerde grote glazen kommen die overkoepeld gaan worden met een veel grotere.

De opbouw van die Super Dome geschiedt eveneens middels een spinnende elektromagnetischveld generator. Ook hier bouwt het plasma zich op vanaf het oppervlak tot aan de nok, via een proces van ronddraaiend plasma dat zich laag voor laag opbouwt (zoals we tegenwoordig gebouwen kunnen printen met een cementprinter die laag voor laag cement opbouwt). Aan het effect dat hierbij optreedt, heb ik een heel boek gewijd. Ik noem dat het Feniksfenomeen.

Wat er dan namelijk gebeurt, is dat er tussen de twee grote plasmakoepels plasmaontlading zal optreden. Naarmate de Super Dome zich opbouwt, zal zich dit als een vurige kolom opbouwen tussen die twee koepels. Vervolgens groeit de Super Dome boven de nok van de twee bestaande koepels uit en (omdat het plasma zich nog draaiende opbouwt) zal eruit zien alsof er vuur over de hemel schiet.

Ik heb dat effect geprobeerd weer te geven in onderstaande plaatje (en lees daaronder verder):

En naarmate de Super Dome groeit tot aan de nok, zal het lijken alsof er zich boven die vleugels een (van links naar rechts bewegende) kop opbouwt totdat de Super Dome plasmakoepel volledig volgroeid is. Dat zal er dus uitzien als de mythologische feniksvogel en dat is dan ook de reden dat ik dit het Feniksfenomeen genoemd heb.

De opbouw van die Super Dome zal dan ook gepaard met een hoop vurige lichteffecten gelijkend op bliksem (maar dan de veel groter en imposanter) en het zal gepaard gaan met enorm onweersgeluid. Vandaar dat ik de term Thunder Dome geleend heb van de bekende film met Tina Turner.

Het past echter ook volledig in de chronologische omschrijving van gebeurtenissen die Padre Pio geeft. Kijkt u de video nog maar eens goed om die chronologie te ontdekken. Eerst de zon, de maan, de sterren die van de hemel zullen vallen, vervolgens vurige geflits en gedonder. Dan als de Super Dome zich heeft opgebouwd, zal er een schokgolf optreden. Dit treedt overigens ook al op tijdens het uitschakelen van de individuele 2×88 kleinere plasmakoepels (waarvan onze aarde 1 is), maar bij het uitschakelen van de twee genoemde grotere plasmakoepels zal er opnieuw een schokgolf optreden, waarvan tsunami's en aardbevingen het gevolg kunnen zijn.

De sterke wind waarover Padre Pio spreekt (nadat de duisternis is ingetreden) kunt u zich wel voorstellen bij het opbouwen van het plasma van de Super Dome. Het circulerende elektromagnetisch veld zal enorm sterke windvlagen opwekken. Dat circulerende plasma zal door haar inductie-effect enigszins voor de koude compensatie zorgen; de koude die abrupt zijn intrede doet bij het wegvallen van het zon-plasmaeffect in onze huidige plasmakoepel (1 van de groep van 88 die zal worden uitgeschakeld).

Dit gehele proces zal, zo is mijn voorspelling gevoelsmatig zo'n 3 dagen in beslag nemen. Het gevoel van tijd zal echter compleet getransformeerd zijn en de grote elektromagnetische impact van het opbouwen van zowel de grote plasmakoepels als de Super Dome (de Thunder Dome) zullen ook zijn impact op het oriëntatievermogen hebben. Mensen en dieren zullen mogelijk enigszins verward kunnen raken.

In het boek De Feniks Zal Spoedig Herrijzen licht ik tevens toe waarom er de nodige mensen zullen verdwijnen na de completering van die Super Dome, maar dat is een onderwerp dat echt een boek vergt. Wilt u daar meer van weten, lees dan het boek direct online. Voor nu kunnen we concluderen dat de aanbeveling om voor 3 dagen eten en drinken in huis te hebben, niet alleen past in de voorspelling van Padre Pio, maar ook dat die voorspelling weer volledig past in de plasmakoepeltheorie en de voorspellingen aangaande het Feniksfenomeen. 

Zij die zich verdiept hebben zijn voorbereid.

Bron: https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/waarom-wordt-een-noodpakket-voor-3-dagen-ineens-zo-mainstream-gepromoot/

Opmerking Martin Vrijland:

`Niet voor niets zien we de tweekoppige Feniks terug in de Russische vlag:`

De Russische vlag symboliseert het Feniksfenomeen dat de ruiter op het witte paard zal voortbrengen:

https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/donald-trump-strooit-opnieuw-met-een-antichrist-referentie-de-eerste-zegel-is-verbroken/

Openbaringen 6:

12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.

13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.

14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.

15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;

Bunkers voor het feniksmoment natuurlijk, niet voor een zogenaamde nucleaire oorlog:

Over driehoekige UFO´s

Een vaak gerapporteerde UFO-vorm is de driehoek, een schip dat een beetje op een dikke boemerang lijkt. Dit is niet alleen een aerodynamische vorm die geschikt is om binnen een luchtruim te reizen, de vorm ondersteunt ook zweefvliegen.

Wat de vorm niet ondersteunt is anti-zwaartekracht, het vermogen van een schip om de zwaartekracht van de aarde te ontwijken door zijn eigen zwaartekrachtveld te creëren. Driehoekige UFO's zijn dus geen buitenaards wezen, maar eenvoudigweg een soort luchtschip dat in het geheim door de Amerikaanse overheid is geproduceerd. 

Waarom deze geheimhouding, en waarom worden deze schepen zo vaak aangezien voor UFO's? 

Dit is het punt, alsof ze zijn gebouwd als een ander stealth-vliegtuig; hun vermogen om te zweven en hun jets naar beneden te richten, zorgt ervoor dat ze kunnen worden aangezien voor ruimteschepen die anti-zwaartekracht capaciteiten hebben.

Op dit moment worden er wereldwijd driehoekige UFO's gezien, om een ​​ontmaskeringszaak op te bouwen tegen alle massale waarnemingen die ook wereldwijd plaatsvinden, voor het geval dit ontmaskering noodzakelijk zou worden geacht om een ​​paniek over de aanwezigheid van buitenaardse wezens te stoppen. Mocht zo'n paniek zich voordoen, dan zou het Amerikaanse leger een persconferentie houden en het nieuwe stealth-vliegtuig onthullen, waarna de media met veel tamtam zouden aankondigen dat UFO's zijn weggeredeneerd! 

Ter voorbereiding op een dergelijke ontmaskering worden deze stealth-vliegtuigen uitgezonden ter gelegenheid van een waarneming of kort daarna. De berichtgeving in de media over elke massale waarneming omvat steevast speculaties dat de UFO deze bekende driehoekige vorm had, of uitspraken in die zin. 

Wat betreft deze doofpotaffaire hebben ze zichzelf gedekt!

Bron: https://zetatalk.com/visitatn/v00.htm

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN

ZetaTalk leidt u door de enorme hoeveelheid informatie die door de Zeta's wordt doorgegeven in antwoord op vragen aan hun afgezant, Nancy Lieder.