Vertaal deze pagina naar:

(S.O.P.N.)

SOUVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND


Rob Brockhus over de S.O.P.N. in 2012

Rob Brockhus was kandidaat 39 bij partij S.O.P.N.:


Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland (S.O.P.N.)

De politieke partij Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland (S.O.P.N.) stond beter bekend als de 'UFO-partij', omdat de vrijgave van overheidsdocumenten over on-identificeerbare vliegende objecten één van de meest prominente standpunten van de partij was.

Andere punten van de S.O.P.N. waren:


  • - een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedere Nederlander
  • - invoering van een digitaal referendum
  • - respectvolle tolerantie voor alle zienswijzen op alle tereinen
  • - onteigening van alle Nederlandse grond
  • - pensioenfondsen moeten worden opgeheven
  • - de straffen van alle gevangenen moeten worden herzien
  • - Nederland moet weer een eigen valuta invoeren
  • - verbieden van het heffen van rente


De onderstaande websites zijn vrij te bezoeken.


Op de onderstaande sites is heel veel info te vinden over Ufo's en Buitenaards contact. Op de site van Anton Teuben is veel info te vinden over de Schumann Resonantie.

Succes met Uw ontwakingsproces!

www.antonteuben.nl


www.ufomeldpunt.nl


www.anshoornweg.nl


Er wordt veel info verzwegen voor de bevolking om ze vooral arm en dom te houden!John Baselmans schreef  op z'n site het volgende:


In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer.

Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk:

Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum.

In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde:

Artikel 1 - Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde:

Artikel 1 - Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Bron ► https://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Neset_Temirci.htm
Waardeert U ons platform?

U kunt ons eventueel supporten of financieel ondersteunen door een T-shirt met een boodschap te bestellen, of andere artikelen zoals mokken, een hoodie of een tas.

Het dragen van een goede of mooie boodschap kunt U zelf gebruiken als eye-opener voor Uw directe omgeving, Uw familie, Uw vrienden en de bevolking.

Klik HIER voor de webshop.