Vertaal deze pagina naar:

VOLK WORD(T) WAKKER

In de Waarheidskrant van VOLK WORD(T) WAKKER vindt U veel waarheden en informatie om te gaan ontwaken en om verder te gaan ontwaken. 

Wij wensen een ieder veel sterkte en succes met Uw ontwakingsproces. 

Ontwaken is niet altijd fijn. Om te gaan beseffen dat we jarenlang zijn voorgelogen is heel pijnlijk, maar achteraf wel herkenbaar en verklaarbaar waarom we ons zo voelden toen we er nog niet de vinger op konden leggen hoe dit allemaal kon gebeuren. Veel mensen zijn van het pad verwijderd van God, doordat ze werden misleid en verleid tot oneerlijke en duivelse praktijken.

De geschiedenis wordt opnieuw geschreven door de overwinnaars en dat zijn wij, (wij zijn Goddelijke wezens van vlees en bloed). Iedereen gaat nu ontwaken in Nederland en in de rest van onze wereld.

Velen gingen U reeds voor en verkondigen reeds de Waarheid, zoals wij en vele anderen.

Wij zijn de boodschappers van God (onze gidsen), die door ons spreekt.

Veel mensen zijn gelukkig reeds ontwaakt, doordat wij al een aantal jaren druk bezig zijn geweest onze volgers te voorzien van informatie om te gaan ontwaken en verder te gaan ontwaken.

We zijn heel erg blij met het resultaat wat wij tot heden reeds hebben geboekt. Veel mensen zijn ontwaakt en reiken ons dagelijks nuttige informatie aan. Wij zijn erg dankbaar voor deze ontwikkelingen van het collectieve ontwakingsproces, want dat is waar wij mee te maken hebben gehad en waarin wij zelf veel stappen in hebben gezet om het proces te bespoedigen.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN

ZetaTalk leidt u door de enorme hoeveelheid informatie die door de Zeta's wordt doorgegeven in antwoord op vragen aan hun afgezant, Nancy Lieder.