Vertaal deze pagina naar:

THE GREAT AWAKENING

Jezus Christus de eniggeboren Zoon van God heeft beslist dat vanaf 15 december 2023 in alle landen van de wereld de "Tien geboden van God" de Grondwet is die door alle wereldbewoners op aarde moet worden nageleefd. 

Dit betekent dat het doden (vermoorden, vergiftigen) van mensen over de gehele wereld vanaf 15 december 2023 moet worden gestopt en het stoppen ervan in de eeuwigheid zal moeten blijven voortduren.

TIEN GEBODEN VAN GOD

Het grote ontwaken is begonnen tijdens kersttijd in het jaar 2023.

In de Bijenkorf werd een boodschap omgeroepen en flyers uitgestrooid.

DEZE WIJZE EN JONGE DAME DURFDE HET AAN DE WAARHEID HARDOP TE ZEGGEN!

De eerste Burgemeester die het openbaart...

Sommige mensen geloven nog dat we op een bol leven... 

In deze aflevering gaat Peter in op het huidige conflict in het Midden-Oosten en vertelt hij over het model van de aarde dat volgens Peter wel eens heel anders in elkaar zou kunnen zitten dan wat ons eigenlijk is verteld. 

Voorbij aan de Ronde- of Platte Aarde discussie. 

Zo komen civilisaties en gebieden in relatie tot oude mythen als Atlantis en Hyperborea onder meer aan bod, maar ook het gebied wat valt onder onze huidige structuur. Namelijk, Polaris en de daarbij behorende machten en krachten. Een hele brede en belangrijke aflevering met een boodschap die aanzet tot zelf nadenken en vereniging!

Lees en bestudeer de onderstaande websites, links en video's:

Janet Ossebaard legt in makkelijk te begrijpen taal en beeld uit wat er nu werkelijk aan de hand is in de wereld. Dit is een goede video om met je naasten te delen om hen wakker te maken.

Video: https://www.bitchute.com/video/sVbpkJ7ouEAc/

R.I.P. Janet Ossebaard, meer info over Janet: 

https://www.freedom-for-all-worldwide.com/janet-ossebaard/