Vertaal deze pagina naar:

TARTARIA DE VERLOREN GESCHIEDENIS

Het is belangrijk om te weten hoe onze Aarde en de Mensheid is ontstaan. Want daar liggen namelijk ook onze oplossingen. Wij doen daarom zelf veel onderzoek en publiceren daarom artikelen zoals deze over hetgeen we tegenkomen, zodat U als lezer onze bevindingen hapklaar krijgt voorgeschoteld. Doe zelf ook onderzoek en neem niet alles klakkeloos aan, ook niet wat wij verkondigen.

(Excuses voor de eventuele stijl- en schrijffouten in de onderstaande vertaalde teksten vanuit het Engels).

NB. Dit artikel wordt momenteel herschreven (anno 24-12-2023).

Tip: Lees jezelf in, doe je voordeel ermee en deel deze info met geïnteresseerden.

Over Tartaria en de bewust verloren gegane geschiedenis!

Tartaria geheimen in Delft (Nederland)

De reden dat ze de heilige geometrie van zowel de oude als de ancient wereld hebben vernietigd, is dat we hierdoor minder konden communiceren met onze Hogere Zelf.

Tartaria Talk

In de video hieronder wordt veel uitleg gegeven over Tartaria.

Lees ook de commentaren onder de video, daar is vaak interessante info te lezen.

Een documentaire van Robert Boerman over Tartaria

Cymatic Tartaria, is volgens Robert Boerman een verloren beschaving met de geheime kennis van geluid. In deze documentaire (video hieronder) wordt ingegaan op de verloren beschaving van Tartaria. Een beschaving die nog beschikte over de geheime kennis van geluid en wat je daar mee kunt doen.

Kerken, kathedralen en moskeeën zijn nooit gebouwd als gebedshuizen, maar als 'energie centrales' die door hun vorm, geometrie en gebruikte materialen atmosferische energie en frequenties op konden vangen en uitzenden ten gunste van mens, dier en plant.

Met behulp van geluid/frequenties is het mogelijk om mensen te genezen, beter voedsel te kweken, stenen te leviteren, lood in goud te veranderen en nog veel meer verbazingwekkends waarvan men ten tijde van Tartaria op de hoogte was. Echter, langzaam komt deze vergeten kennis weer boven drijven en beginnen we de ware functie van de Tartaarse architectuur en geometrie te herontdekken...
Cymatic Tartaria, een unieke documentaire waarin onder andere Tartaria, architectuur, steencirkels, Heilige Geometrie, Diatonische Ratio's, graancirkels, leylijnen, mudflood, Water Klank Beelden, elektrocultuur, geluid, frequenties, resonantie en vorm en nog veel meer interessante zaken aan bod komen. Trilling schept vorm en vorm schept trilling.


Interessante info over Tartaria

Er is zeer veel interessante informatie over Tartaria te vinden op Facebook.

Volg of Kopieer de onderstaande link.

https://www.facebook.com/groups/3839860786036530

TARTARIA

Inleiding deel 1

Het begon 7529 jaar geleden...

Bron: https://www.facebook.com/groups/3839860786036530/permalink/4013277048694902

Inleiding deel 2

Piramides waren nucluaire Energie Centrales.

Bron: https://www.facebook.com/groups/3839860786036530/permalink/4017032451652695

Inleiding deel 3

'Ring of Fire' - de grootste steengroeve voor siliciumontginning onder de Stille Oceaan.

Bron: https://www.facebook.com/groups/3839860786036530/permalink/4031747926847814?comment_id=4031808976841709

Inleiding deel 4

Waarom gebruikte Anunnaki gezuiverde siliciumkristallen als bouwmateriaal om hun steden mee te bouwen? 

Bron: https://www.facebook.com/groups/3839860786036530/permalink/4042611789094761

Deel 1

Het begon allemaal 7529 jaar geleden volgens Gorgi Shepentulevski.

Dit is een van de beste video's waarin deze Rus onthult dat het leven op dit land heel anders was dan nu. Het was een op silicium gebaseerde levensvorm van Titan-proporties toen van ver - verre afstand een op hol geslagen zeer technisch geavanceerde mensachtige mensen met de naam Anunaki hier arriveerden, die het leefgebied binnendrongen van mensachtige lokale Titanen die in harmonie met de natuur leefden.

Anunaki waren in totaal 300 gezinsgerelateerde leden, en vanaf het begin huisvesten lokale op silicium gebaseerde mensachtige reuzen hen en lieten ze naast hen wonen.

Maar Anunaki had andere dingen aan hun hoofd, omdat ze hier niet kwamen om vreedzaam naast de Titanen te leven, maar om een ​​"ZIEL" voor zichzelf te oogsten, omdat ze Zielloos waren.

Om een ​​ziel te oogsten, moesten ze een behuizing voor het oogsten van zielen bouwen, waarvoor het land moest worden vrijgemaakt van de op silicium gebaseerde gigantische flora en fauna, waar de op silicium gebaseerde levensvorm van menselijke Titanen leefde.

Omdat de Titanen het niet toestonden om hun land op te ruimen, ging Anunaki als technisch geavanceerd ras, in het bezit van scaler-wave plasma-energiewapens, ten strijde met de Titanen, en door enkele van hen te doden, won hij gemakkelijk de oorlog.

De Titanen, die zich realiseerden dat ze de oorlog niet konden winnen, hadden geen andere keuze dan zich terug te trekken uit hun leefgebied totdat ze zich hergroepeerden en terugslaan om hun land op te eisen.

Nadat ze de oorlog hadden gewonnen, begon Anunaki met hun masterplan om een  ​​behuizing voor het oogsten van de ziel te bouwen, bekend als "The Firmament", en creëerden voor zichzelf een op koolstof gebaseerd slavenras om het zware en gevaarlijke werk voor hen te doen. Dit ras staat tegenwoordig bekend als "The Greys". En, volgens de Tartaars-Macedonische Oude kalender, precies 7529 jaar geleden, was de bouw begonnen. Mensen kwamen later, we zijn gemaakt toen de bouw van het Firmament klaar was.

Deel 2

Nadat Anunaki de oorlog tegen de Titanen had gewonnen, gingen ze door met hun masterplan om een ​​omsloten faciliteit voor het oogsten van de ziel onder een Firmament te bouwen en tegelijkertijd luxueuze steden te bouwen uit gezuiverde siliciumkristallen voor zichzelf. Eerst creëerden ze de Grijzen als hun slavenras om het harde en gevaarlijke werk voor hen te doen, en daarna bouwden ze kerncentrales om in hun behoeften te voorzien. Deze kerncentrales staan ​​tegenwoordig bekend als piramides.

De piramides werden gebouwd als kerncentrale voor de productie van chemicaliën die nodig zijn voor de zuivering van silicium. De chemische fabrieken bevonden zich direct onder de piramides in lange afgesloten gangen, van waaruit de eindproducten van vervaardigde chemicaliën op vliegende vaartuigen werden geladen en bij siliciumzuiveringsinstallaties werden afgeleverd.

Toen alles klaar was om met de klus te beginnen, werden gigantische siliciumbomen van wel 120 km lang geleidelijk gekapt en verwerkt om pure siliciumkristallen te extraheren. Dit zijn enkele van de chemicaliën die nodig waren voor de zuivering van silicium: Onder andere koolstof, zoutzuur, waterstoffluoride, zwavelzuur en water.

U vraagt ​​zich misschien af ​​waarom water een gevaarlijke chemische stof is?

Omdat wanneer silicium in water wordt geplaatst, het geleidelijk oplost en uiteenvalt. Dus in de op silicium gebaseerde habitat buiten het Firmament is er geen water, maar alleen zwevende zuurstofdeeltjes in de atmosfeer.

Toen puur silicium werd gewonnen uit siliciumdioxide, hadden ze, afgezien van al deze chemicaliën, veel water nodig. Natriumchloride en vele andere chemicaliën die tegenwoordig in de oceanen aanwezig zijn, zijn bijproducten van het siliciumzuiveringsproces. Het grootste deel van deze giftige bijproducten van chemisch afval werd begraven in de berghoge stapels die we nu kennen als vulkanen, en wanneer de chemische reactie een kritiek punt bereikt, barsten er vulkanen uit. Hierover later meer.

Feiten over Gizeh-piramides

1) De Grote Piramide bevat geen letters op de muren. Zou je religieuze teksten aan de binnenkant van een energiecentrale schrijven?

2) De muren zijn allemaal geconstrueerd, polymeer, speciaal ontworpen zoals verwacht mag worden, bevatten geen lagen in tegenstelling tot Gizeh-stenen.

3) Het hele Gizeh-complex ziet er technisch, technisch, gebouwd in één keer uit, of op zijn minst zo ontworpen. De ondergeschikte piramides zien eruit als de silo's zoals die in een kerncentrale of een chemische fabriek worden aangetroffen.

4) Diverse oude teksten wijzen op geavanceerde technologie in diep oude tijden die kernenergie zouden veronderstellen.

De opzet

1) Oude 'ruimtepakken' die we op artefacten uit het verleden zien, zijn in feite stralingspakken.

2) Radioactiviteit gevonden in het graniet in de Khafre Valley Temple (operatiefaciliteit).

3) Schachten zijn eigenlijk voor stoom- of kabelgoten. Schachten uit de Koningskamer bereiken de oppervlakte, maar vanuit de Koninginnenkamer bewust niet. Dat betekent dat King's Chamber-materiaal naar de oppervlakte mag ontsnappen, niet-radioactief. EEN KOELSYSTEEM. De stressverlichtende stenen boven de koningskamer zouden een HEAT SINK zijn.

4) Radioactieve stoom zou rechtstreeks in de piramidekalksteen worden geabsorbeerd vanuit het reactorgebied in de Queens-kamer, die om veiligheidsredenen handig in het midden van de piramide ligt.

5) Er is een stoomlus beneden in termen van een nauwkeurig ontworpen schacht die naar beneden leidt naar een ondergrondse kamer met extra schacht.

6) Precies ontworpen details voor liften of trams zijn onder meer de Grand Gallery = liftschacht en een buitenste verhoogde weg die leidt naar Valley Temples.

7) Piramide is gebouwd volgens hoge toleranties om nucleaire explosie, meltdown te weerstaan.

8) Dochteronderneming piramides zijn voor het opslaan van verbruikte splijtstofstaven.

9) Obelisken gebouwd ter nagedachtenis aan oude pylonen. Alle metaal was eruit gehaald, zou doorgangen hebben bekleed, enz. Geplunderd. Dit is de reden waarom 'niet geschreven, het schrijven was op het metaal en plastic aan de binnenkant.

Zie onderstaande links als bron van het technische aspect van dit artikel. De man in de video kent het grote plaatje er niet van, maar hij kent het technische deel zeker goed.

(Video deel 1) - (Grijzen worden hier genoemd vanaf 8 minuten)

Is de Piramide van Gizeh een oud kernreactorcomplex met kokend water?

Op de foto hieronder wijst Gorgi Shepentulevski naar een piramide die zich in Stanwell Park bevindt, 45 km verwijderd van Sydney.

- Foto ontbreekt nog -

Er zijn 4 piramides naast elkaar opgesteld langs de kust van de Stille Oceaan, waar de meeste siliciumwinning had plaatsgevonden. Dus als je Australië bezoekt, is Stanwell Park een prachtige plek om naartoe te gaan, niet alleen om de Pyramide te zien, maar ook om het strand en andere attracties.

Deel 3

'Ring of Fire'


De grootste steengroeve voor siliciumontginning onder de Stille Oceaan.

Het bewijs dat we hebben over de oceaanbodem is zelfs nog ongelofelijker dan de video die we zagen over 'Geen bossen op platte aarde'.

Anunaki die de oorlog tegen de Titanen had gewonnen, ging door met hun masterplan om een ​​omsloten faciliteit voor het oogsten van de ziel onder een Firmament te bouwen en tegelijkertijd luxueuze steden te bouwen uit gezuiverd silicium voor zichzelf. Eerst creëerden ze de Grijzen als hun slavenras om het harde en gevaarlijke werk voor hen te doen, en daarna bouwden ze kerncentrales om in hun behoeften te voorzien. Deze kerncentrales staan ​​tegenwoordig bekend als piramides. In dit stadium was de mensheid nog niet geschapen, de schepping vond daarna plaats toen de gronden werden vrijgemaakt en Firmament werd gebouwd. De aarde werd een gigantische mijnbouwgroeve en uiteindelijk werden alle gigantische siliciumbomen gekapt. Maar daar bleef het niet bij, de siliciumwinning breidde zich uit op de grond van Flat Earth. Met Anunnaki's zware machine, bediend door Grays, ging het duizenden meters diep in de grond graven, en wat ooit plat was, zag het er uiteindelijk grotendeels uit als een schotel. De meeste graafwerkzaamheden vonden plaats in het gebied onder de Stille Oceaan. Dit gebied staat tegenwoordig bekend als 'Ring of Fire, omdat er het grootste aantal vulkanen over de hele wereld is. De Ring of Fire is geen enkele geologische structuur. Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen in elk deel van de Ring of Fire vinden plaats onafhankelijk van uitbarstingen en aardbevingen in de andere delen van de Ring.

The Ring of Fire bevat ongeveer 850-1.000 vulkanen die in de geschiedenis actief zijn geweest (ongeveer tweederde van het wereldtotaal). De vier grootste vulkaanuitbarstingen die ooit op aarde zijn opgetekend, vonden plaats in de Ring of Fire. Meer dan 350 vulkanen in dit gebied zijn in historische tijden actief geweest. Ongeveer 90% van de aardbevingen op aarde en ongeveer 81% van 's werelds grootste aardbevingen vinden plaats langs de Ring of Fire. Dit was het gebied waar de meeste mijnbouw plaatsvond, en 75% van de vulkanen op aarde bevindt zich in de 'Ring of Fire' in de Stille Oceaan, en 70-80% van de mijnbouw vond plaats in de bodem van de oceaan.

De oceaan, met ongeveer 30.000 gigaton (Gt) koolstof (1 gigaton = 1 miljard ton), bevat 16 keer zoveel koolstof als de terrestrische biosfeer, dat wil zeggen alle planten en de onderliggende bodems op onze planeet, en ongeveer 60 keer zoveel als de pre-industriële atmosfeer, dat wil zeggen in een tijd voordat mensen het atmosferische CO2-gehalte drastisch begonnen te veranderen door de toegenomen verbranding van kolen, olie en gas. De oceaan is dus het grootste van het koolstofreservoir en bepaalt in wezen het atmosferische CO2-gehalte.

De meest gigantische mijnbouwgroeve ter wereld vindt plaats op het punt dat bekend staat als Mariana Trench, in de Ring of Fire. Op dat moment had de aarde geen water, maar Anunnaki maakte kunstmatig water om het Silica Element te reinigen.

De oceanen en het zeewater dat we om ons heen zien, zijn alleen voor chemische doeleinden, voor de zuivering van het siliciumelement van de mijnbouw.

De Mariana-loopgraaf, het diepste punt onder de oceanen, bevindt zich in Zuidoost-Azië in de Stille Oceaan en deze plaats is volledig omgeven door vulkanen. Dit gebied wordt 'Ring of Fire' genoemd, omdat Anunnaki dit gebied meer dan enig ander gebied ter wereld had uitgegraven, en om deze reden zijn er het grootste aantal vulkanen in deze regio. In feite is de grootste vulkaan ter wereld het Tamu-massief (Tamu-massief - Tamu Nasip betekent 'Er is een stapel') dat slechts 1650 km verwijderd is van het diepste punt van Mariana Trench, en de grootte van het Tamu-massief is 310.798 km², ter vergelijking: Britse eilanden is 315.160 km². Dus toen Mariana Trench werd uitgegraven, brachten ze het afval naar het Tamu-massief.

De op een na grootste vulkaan in The Ring of Fire is Mauna Kea, in Hawaï 5.179 km².

Dus vulkanen onder de oceanen zijn 1000 keer groter dan die op het aardoppervlak, wat betekent dat er 1000 keer meer gegraven en siliciumwinning plaatsvond in de gebieden die nu onder de oceanen liggen. Mariana Trench is 10.994 meter diep, en afgezien van Tamu Massif zijn er veel meer kleinere vulkanen rond Mariana Trench, en ze noemen dit gebied 'Vulkanische bruggen over de afgrond'.

De chemische samenstelling van de aardkorst laat zien dat het nooit een op koolstof gebaseerde levensvorm kan produceren, maar koolstof werd kunstmatig geproduceerd in chemische fabrieken om siliciumdioxide te splitsen om een ​​puur siliciumproduct te produceren.


Dus, wat gebeurt er als koolstof in contact komt met silicium?

Wanneer siliciumdioxide reageert met koolstof, geeft het koolmonoxide af. Verder kan puur silicium worden gebruikt in computerchips. Dus dacht Anunnaki aan silicium voor computerchips en om hun steden uit siliciummateriaal te bouwen.

Ze produceerden koolstof in hun chemische plannen om met silicium te reageren, zodat ze puur silicium kunnen krijgen. Oceaan is een gigantisch veld voor chemisch afval.

Chemische reacties van siliciumdioxide vinden plaats wanneer siliciumdioxide wordt aangevallen door zoutzuur, en wanneer zoutzuur wordt gereageerd met siliciumdioxide, krijg je puur silicium als eindproduct, dat in de halfgeleiderindustrie wordt gebruikt voor de productie van computerchips.
Laten we dus eens kijken hoe zoutzuur in laboratoria wordt gemaakt, zodat het kan reageren met siliciumdioxide? Als je naar zoutzuur kijkt, heeft het water nodig. Zoutzuur is een oplossing van waterstoffluoride en water.

Dus, hoe wordt waterstoffluoride gemaakt?

Waterstoffluoride wordt gemaakt met zwavelzuur, maar het bijproduct is 'Koolwaterstof' en koolwaterstof is een ander woord voor 'Ruwe olie'. De meerderheid van de koolwaterstoffen die op aarde worden aangetroffen, is ruwe olie.

Ruwe olie was dus een bijproductafval dat achterbleef bij het zuiveren van silicium. Toen met al deze chemicaliën puur silicium uit siliciumdioxide werd gewonnen, hadden ze veel water nodig.

Natriumchloride en vele andere chemicaliën die in de oceanen aanwezig zijn, zijn bijproducten van het siliciumzuiveringsproces. Daarom is het water van de oceaan zout.

Het grootste deel van dit giftige chemische afval werd begraven in de berghoge stapels die we nu kennen als vulkanen, en wanneer de chemische reactie in de vulkanen een kritiek punt bereikt, barsten ze uit. Het meeste van dit chemische afval werd begraven op de bodem van wat nu de Stille Oceaan is, het gebied dat bekend staat als Ring of Fire.

Bron: No Forest & Oceans Too On Earth.

Siliciumbomen en koolstoflevensvormen.

Deel 4

Waarom gebruikte Anunnaki gezuiverde siliciumkristallen als bouwmateriaal om hun steden mee te bouwen?

Voordat Anunnaki 7529 jaar geleden van ver weg kwam naar dit gebied dat we de Aarde noemen, waren ze een extreem hoog technologisch geavanceerd ras, maar ondanks dat hadden ze geen Ziel. Mensen zonder ziel zijn met uitsterven bedreigd als ze sterven, dus ongeacht hoeveel gevorderd ze hadden kunnen zijn, ze waren vervangbaar zodra ze stierven. Het hebben van een ziel betekent dat je het vermogen hebt om te reïncarneren en praktisch voor altijd te leven.

Dus, Anunnaki kwam hier om één belangrijke reden - om een ​​ziel voor zichzelf te oogsten en eeuwig te worden. Maar waarom moesten ze het hele lange en moeizame proces van het zuiveringsproces van de siliciummijnbouw doorlopen als ze eenvoudig steden en computers hadden kunnen bouwen met geschikte elektromagnetische plasma-afgeschermde eigenschappen, in plaats van gezuiverde siliciumkristallen? Een elektromagnetisch plasmaschild buigt straling af en elke vorm van vijandelijke aanval van buitenaf weerkaatst erop. Het Firmament is gebouwd met een elektromagnetisch plasmabescherming. Zijn gezuiverde siliciumkristallen beter materiaal dan plasma, gezien het feit dat plasma meer dan 99% van het zichtbare universum uitmaakt en 'de vierde toestand van materie' is, samen met vast, vloeibaar en gas?

Wat is er zo speciaal aan kristallen waarvan Anunnaki wist?

Een van de eerste pioniers van de siliciumchiptechnologie was Nobelprijswinnaar Marcel Vogel. Hij deed een ontdekking tijdens zijn werk als onderzoekswetenschapper voor IBM die de geloofssystemen van zijn wetenschappelijke collega's tot op het bot deed schudden. Vogel ontdekte dat kristallen niet alleen als siliciumchips in een computer kunnen worden geprogrammeerd, maar ook met gedachten kunnen worden geprogrammeerd.

Vogel redeneerde dat het denken net als elektriciteit een vorm van energie is, die door onze intentie richting wordt gegeven. Hij concludeerde dat kristallen ook kunnen worden geprogrammeerd zonder de noodzaak van elektriciteit, door alleen gedachten of duidelijke intentie te gebruiken, ongeacht hoe ver de persoon verwijderd is. Omdat DNA-chromosomen zijn bedekt met vloeibaar kristal, kan het geheugen van DNA opnieuw worden geprogrammeerd met gedachten, net als een computerchip.
Onderzoekers van de Universiteit van Southampton hebben onlangs aangekondigd dat ze 5-dimensionale digitale gegevens konden opnemen en ophalen met behulp van een kwartskristal. Het 'Superman' geheugenkristal is een futuristische opslagtechniek met ongekende functies - waaronder een datacapaciteit van 360 terabyte per schijf, thermische stabiliteit tot 1000 ° C en een praktisch onbeperkte levensduur. We hebben allemaal die sciencefictionfilms gezien waarin een prachtig buitenaards wezen een puntig kristal in een megacomputer schuift en de wereld wordt gered.

Dus hoe werkt het?

De gegevens worden vastgelegd via zelf-geassembleerde nanostructuren gemaakt van gesmolten kwarts, dat in staat is om enorme hoeveelheden gegevens miljoenen jaren op te slaan ", legt een persbericht uit. "De informatiecodering wordt gerealiseerd in vijf dimensies: de grootte en oriëntatie naast de driedimensionale positie van deze nanostructuren." Dat klinkt ingewikkeld, maar het betekent eigenlijk dat we met ultrasnelle lasers nu een stuk kwarts kunnen coderen met 5-D-informatie in de vorm van nanogestructureerde stippen die slechts een miljoenste van een meter van elkaar verwijderd zijn.

In plaats van ultrasnelle lasers te gebruiken, ontdekte Marcel Vogel dat je je gedachten met een duidelijke intentie kunt gebruiken en een stuk kwarts kunt coderen met 5-D-informatie. Dat betekent dat je een kristal kunt coderen met informatie die zich in het 5-D morfische veldgebied bevindt, buiten je fysieke bereik, waar 'Alle Kennis' is opgeslagen.

Herinner je je Odin, de koning van de Aesir-goden in de Noorse mythologie, die in zijn zoektocht om de Runen te lezen en te begrijpen, bewust moest sterven en weer levend terug moest komen als dezelfde persoon met hetzelfde bewustzijn? Of Dionis, God uit de Macedonische - Tartaarse mythologie, die tweemaal met hetzelfde bewustzijn werd geboren? Zowel Odin als Dionis zagen, ontcijferen en kopieerden de magische Runen van het morfische veld. Beiden toen ze bewust stierven, gingen ze in feite naar 5-D. Alle Kennis Real van Morfisch Veld, waar ze kopieën maakten, en toen ze levend terugkwamen, hadden ze de kennis opgeslagen in hun vloeibare kristalstructuur waarmee DNA-chromosomen zijn bedekt. Ieder mens heeft de capaciteit om dat te doen. Ik zal een apart artikel over dit onderwerp schrijven om er wat meer over uit te leggen.

De moleculaire structuur van kwarts is ongelooflijk stabiel en harmonisch uitgelijnd met de geometrie van het heelal (de bloem des levens).

Kristallen hebben bewustzijn.

Morfisch veld wordt getoond in het opmerkelijke vermogen dat organismen hebben om schade te herstellen. Als je een eik in kleine stukjes snijdt, kan elk stukje, op de juiste manier behandeld, uitgroeien tot een nieuwe boom. Dus uit een klein fragment kun je een geheel krijgen.

Deze velden hebben een ingebouwd geheugen dat is afgeleid van eerdere soortgelijke vormen. Het leverveld wordt gevormd door de vormen van eerdere levers en het eikenboomveld door de vormen en organisatie van eerdere eikenbomen. Door de velden, door een proces dat morfische resonantie wordt genoemd, de invloed van soort op soort, is er een verband tussen soortgelijke velden. Dat betekent dat de structuur van het veld een cumulatief geheugen heeft, gebaseerd op wat er in het verleden met de soort is gebeurd. Dit idee is niet alleen van toepassing op levende organismen, maar ook op eiwitmoleculen, kristallen en zelfs atomen. DNA-chromosomen zijn bedekt met vloeibare kristallen. In het rijk van kristallen hangt de vorm die een kristal aanneemt bijvoorbeeld af van het karakteristieke morfische veld. Morfisch veld is een bredere term die de velden van zowel vorm als gedrag omvat.

Met andere woorden, gezuiverde siliciumkristallen hebben Bewustzijn, vergelijkbaar met Mensen, en die herinnering uit een vorig leven wordt overgebracht naar het nieuwe leven via het 5D Morfische Veld-rijk waar kristallen mee resoneren.


Anunaki wist heel goed van deze eigenschappen die gezuiverde kristallen hebben, en de reden dat ze hun steden met kristalstructuur bouwden, is om op elk gewenst moment gebruik te kunnen maken van de geheugenpool van het morfische veld en daaruit alle kennis op te halen die ooit heeft bestaan. En aangezien kristallen werken als resonatoren, wat betekent dat je met je gedachten tegen het kristal kunt praten en het kunt vragen om je wensen te vervullen, net zoals we vandaag met 'Hallo Google' praten. Maar in tegenstelling tot 'Hallo Google' kun je een kristal vragen om alles te verwezenlijken wat je maar wilt. Als u bijvoorbeeld iets wilt eten, concentreer u dan gewoon uw intentie erop en vraag het met uw gedachten aan het kristal, en uw keuze van voedsel zal onmiddellijk voor u materialiseren.

Dit idee roept een herinnering op aan de belangrijkste toen ik een klein kind was, en mijn grootvader vertelde me Tartaarse verhalen, een van de verhalen was dat de Tartaarse tsaren (koning) een kristallen steen onder hun tong hadden die hen de kracht gaf om alles te materialiseren ze vroegen om. Dit had een metaforische uitdrukking kunnen zijn dat sommige Tartaarse White Cities-gebouwen werden gebouwd met kristallen als bouwstenen, net als de steden van Anunnaki.


Lees verder op de onderstaande Facebookpagina:

https://www.facebook.com/Gorgi-Shepentulevski-100986422102174

Zuid-Utah, VS

Reuzenbergachtige stronken die zijn overgebleven van omgehakte gigantische siliciumbomen 6000-7000 jaar geleden. En dan kunnen we hier duidelijk een afdruk zien van elektrische scaler-golfpatronen uit de tijd dat Tartaria ongeveer 200 jaar geleden werd gedecimeerd door het DEW-wapen, en alles werd veranderd in stof en zand. Een soortgelijk wapen werd gebruikt op 9/11 toen de Twin Towers binnen enkele minuten in stof veranderden.

Tip: Bekijk de film genaamd "Jack the giant slayer" die over dit onderwerp uitwijd.