Vertaal deze pagina naar:

DWARKA (ONDERWATERSTAD)

Het veranderende landschap van Indiase steden – de verloren stad Dwarka.

De verloren stad Dwarka
De verloren stad Dwarka

Het veranderende landschap van Indiase steden – de verloren stad Dwarka

De verblijfplaats van Heer Krishna, de poort van de hemel, de verloren stad en de verzonken stad van India, Dwarka staat bekend onder vele namen. Dwarka, een stad in Gujarat, is een van de gerespecteerde pelgrimsoorden in India voor hindoes, aangezien het de oude hoofdstad is van het koninkrijk van Heer Krishna en een van de grotere Chardham-locaties. Duizenden pelgrims bezoeken Dwarka om zegeningen te zoeken bij Krishna, die ook Dwarkadhish of 'Koning van Dwarka' wordt genoemd.

Er zijn veel legendes en mythen in verband gebracht met deze stad en mensen zijn er tot nu toe niet in geslaagd erachter te komen wat er werkelijk met Dwarka is gebeurd.

Maar wat we wel weten is dat Dwarka tientallen jaren van onrust door verschillende hindoeïstische en Mughal-heersers heeft meegemaakt. Veel mariene archeologische verkenningen offshore en onshore in de Arabische Zee hebben ook een aantal bevindingen aan het licht gebracht, die we in deze blog zullen bespreken. Blijf lezen om de legendes, de vroege tot de moderne geschiedenis en archeologische vondsten in de oude stad Dwarka te ontdekken.

De Yadava-clan

Heer Krishna hield zijn koninkrijk in Dwarka Gujarat, dat in de oudheid "Anarta" heette. Het had eilanden Antar dwipa, Dwarka Island en het vasteland van Dwarka. De Yadava-clan (waartoe Heer Krishna behoorde) regeerde vele jaren over deze plaats. De belangrijkste leiders van de Yadava-clan waren Heer Krishna, Balram, Kritavarma, Akrura, Satyaki, Uddhava en Ugrasena. De hoofdstad van Yadavas en aangrenzende staten, zoals Vrishnis, Andhakas en Bhojas, worden ook genoemd in Mahabharata.

Heer Krishna heeft Dwarka gebouwd

Een populair verhaal over Dwarka zegt dat Krishna naar Kushasthali verhuisde, wat de oude naam van Dwarka was. Hij deed dit om Jarasandha af te leiden, de toenmalige koning van het Magadha-rijk, die Mathura voortdurend aanviel.

Jarasandha was de schoonvader van Kans, de vroegere heerser van Mathura, en oom van Krishna, die Krishna vermoordde. Jarasandha wilde de dood van Kans wreken.

Bovendien was Kusasthali het voorouderlijk huis van Krishna's moederskant. De stad werd gesticht door Raivata, een Yadava-voorouder van Heer Krishna, die zijn koninkrijk verloor aan Punyajanas en vervolgens naar Mathura vluchtte om zichzelf en zijn clanleden te redden.

Na jaren kwam Raivata terug om Kushasthali te herstellen. Het verhaal zegt dat Heer Krishna die van Mathura naar Dwarka verschoof, in omgekeerde volgorde gebeurde.

Nadat Krishna met zijn Yadava-clanleden naar Dwarka was teruggekeerd, verzocht hij Heer Vishwakarma om een stad voor zijn koninkrijk te bouwen. Heer Vishwakarma zei dat de bouw alleen mogelijk was als heer Samudradev hen wat land gaf.

Krishna deed wat hem werd opgedragen, en in antwoord op zijn gebeden gaf Heer Samudradev Hem land tot 12 Yojna, waarop Heer Vishwakarma de goddelijke Dwarka Nagri bouwde.

Dwarka was gemaakt van juwelen, smaragden en goud en werd daarom ook wel 'Suvarna Dwarka' genoemd.
Bet Dwarka, een eiland, wordt verondersteld de oorspronkelijke thuisbasis te zijn van Heer Krishna van waaruit hij het Dwarka-koninkrijk regeerde. Verder voegt het eraan toe dat de heer zijn sterfelijke lichaam verliet en Samudradeva terugnam wat hij had gegeven; dus Dwarka zonk.

2,500 Years Old Dwarkadhish Temple
2,500 Years Old Dwarkadhish Temple

2500 jaar oude Dwarkadhish-tempel

De Dwarkadhish-tempel, vermoedelijk opgericht door de kleinzoon van Heer Krishna, Vajranabha, om hulde te brengen aan de heer, is een gerespecteerde plek en heeft een interessant verhaal.

Lokale overtuigingen zeggen dat Heer Krishna's achterkleinzoon Vajranabha de Dwarkadhish-tempel heeft gebouwd, die nu meer dan 2500 jaar oud is. De oorspronkelijke tempel had de vorm van een paraplu met een idool van de heer.

Een ander verhaal zegt dat het van de ene op de andere dag werd gebouwd met superkrachten onder leiding van Vajranabha. Alleen God weet wat er werkelijk is gebeurd, toch?

In 800 na Christus renoveerde Adi Shankaraya, een grote filosoof en theoloog, de Dwarkadhish-tempel. Een gedenkteken van Adi Shankaraya is aanwezig in het tempelcomplex.

Ook is de tempel vele malen gerenoveerd omdat Dwarkadhish of Ranchhod (naam van Heer Krishna) een gerespecteerde godheid was in Gujarat, en renovaties symboliseerden toewijding. Veel koningen die over Dwarka regeerden, droegen ook bij aan de renovaties om acceptatie onder het grote publiek te krijgen.

Dwarka wordt aangevallen

Mohammad Shah viel Dwarka aan in 1241. Tijdens zijn aanvallen verwoestte hij de Dwarkadhish-tempel, en vijf brahmanen die Mohammad Shah probeerden tegen te houden, werden gedood en werden martelaren. Vlakbij de tempel staat een heiligdom ter ere van de heldenmoed van deze brahmanen, genaamd 'Panch Peer'. 

Later plunderde Mahmud Begada, die Gujarat in 1473 regeerde, Dwarka. Hij vernietigde de herbouwde tempel opnieuw.

Jaren later viel de Turk Aziz Dwarka binnen in 1551, en het idool van Heer Krishna werd verplaatst naar Bet Dwarka (een eiland) om het te beschermen.

Verder stonden de Okhamandal-regio plus Dwarka onder de heerschappij van Gaekwad van Baroda tijdens de opstand van 1857. Toen 1859 aanbrak, vond er een strijd plaats tussen Britse troepen en de inboorlingen van de Vaghers. Vaghers won en regeerde de regio tot 1859.

Maar in 1859 vielen de gezamenlijke troepen van Gaekwads, Britten en andere troepen van aangrenzende prinselijke staten Vaghers aan en versloegen ze, waardoor de controle over Dwarka werd teruggenomen.
Ook deze keer werden de Dwarkadhish-tempel en Bet Dwarka beschadigd.

De lokale bevolking berichtte over de wreedheden van de Britten, en dat leidde opnieuw tot de restauratie van de tempels.

En tijdens dit proces kreeg Dwarka rond 1958 een andere tempel van Maharaja Gaekwad van Baroda, de Shikhara-tempel, met een gouden hoogtepunt. De regering van India is sinds 1960 verantwoordelijk voor het onderhoud van deze tempel.

Waarom zonk Dwarka?

Als je op zoek bent naar "wat is er met Dwarka gebeurd?", hoop dan dat deze sectie het antwoord zal geven.
Wetenschappelijk gezien is een stijging van de zeespiegel het antwoord. Veel onderzoeken naar de stad hebben aangetoond dat de zee steeg, wat leidde tot het onder water komen van Dwarka. Een belangrijk werk uit de Sanskrietliteratuur, Harivamsa, beschrijft de onderdompeling van Dwarka. Krishna zei tegen Arjun, die in die tijd Dwarka bezocht, om de inwoners van de stad te evacueren omdat de zee de stad zou overstromen. Krishna zei: "Op de zevende dag, toen de laatste bewoners Dwarka verlieten, stroomde de zee naar de straten van Dwarka."

Veel experts hebben drie mogelijke redenen bedacht voor "waarom de zee Dwarka binnendrong?".

Ten eerste veranderde het zeebodemniveau. (Maar als dat wel het geval zou zijn, zou er een afscheuractie op de kust moeten plaatsvinden die zichtbaar zou zijn, maar die ontbreekt.) 

Ten tweede werd de stad getroffen door een enorme aardbeving. (Aardbevingen waren uitgesloten als er geen botsende gebouwen plaatsvonden.)

Ten derde was er een plotselinge stijging van het zeewaterpeil.

Zij waren van mening dat de derde plaats hierop het meest redelijke antwoord is. Waarom? Een soortgelijk fenomeen deed zich rond dezelfde tijd voor aan de kust van Bahrein, wat veel bevindingen oplevert.

Bevindingen op de opgravingslocatie Dwarka

Dwarka is een van de oude steden van India en staat daarom op de radar van veel archeologen over de hele wereld. Het wordt ook in verband gebracht met Mahabharata en kent vele legendes die de wereld fascineren. Met dit in gedachten hebben er veel verkenningen en opgravingen plaatsgevonden op het land en in de zee van Dwarka onder water, die in deze blogsectie zullen worden besproken.

De allereerste opgravingen in Dwarka vonden plaats rond 1963. 

Veel oude artefacten kwamen daarbij naar voren. De opgravingen aan de zeezijde van de stad hebben veel dingen opgegraven, zoals driehoekige stenen ankers met drie gaten, stenen steigers en verzonken nederzettingen, die de vorm hadden van fortbastions, buiten- en binnenmuren, en meer. Varahdas regeerde ooit over Dwarka, en zijn zoon, Simhaditya, noemde Dwarka in zijn koperen inscripties die dateren uit 574 na Christus. 

Er zijn andere Dwarka-onderwaterarcheologische opgravingen geweest in de buurt van Bet Dwarka, waarbij één thermoluminescentie is ontdekt uit de Harappan-periode, die teruggaat tot 1570 voor Christus. 

Zeearcheologen hebben bij Dwarka vondsten gedaan die talloze stenen constructies in verschillende vormen aan het licht hebben gebracht. Er zijn veel zegels, inscripties, enz. gevonden die dateren uit 1500 voor Christus, samen met aardewerk uit 3528 voor Christus.

Waarom wordt ons niets verteld over de oude onderwatersteden. Alles wordt geopenbaard, alles wordt ons getoond.

Join: @nietsiswathetlijkt │ https://t.me/nietsiswathetlijkt

Dwarka (stad der poorten) volgens Wikipedia

Dvārākā (Dvarika, Dvāravatī, stad der poorten) was een heilige stad in het hindoeïsme, jaïnisme en boeddhisme, in de Golf van Cambay, voor de kust van de deelstaat Gujarat in India. De naam zou aan de stad gegeven zijn door Krishna, een belangrijke god in het hindoeïsme. Dvaraka was een van de Sapta Puri (zeven heilige steden) in het hindoeïsme. Volgens de Mahabharata was de stad gelegen in het huidige Dwarka, vroeger Kushasthali, waarvan de vesting moest worden gerepareerd door de Yadava's. In dit epos is de stad beschreven als de hoofdstad van het koninkrijk Anarta. Volgens de Harivamsa lag de stad in het gebied van het Sindhu-koninkrijk.

In de hindoeïstische epiek en de purana's wordt Dvaraka Dvaravati genoemd, en is de stad een van de zeven Tirtha (pelgrims)oorden voor spirituele bevrijding. 

De andere zes zijn Mathura, Ayodhya, Kashi, Kanchipuram, Avantika (Ujjain) en Puri.

Van 1983-1990 werden er door de Maritime Archeology Unit van India's National Institute of Oceanography (NIO) in Dwarka en Bet Dwarka onder water, aan de kust en verder van de kust, opgravingen uitgevoerd. Volgens S.R. Rao (overleden in 2013) bevestigt het archeologische bewijsmateriaal van de opgravingen het bestaan van een stadstaat met een aantal satelliet-steden in 1500 v.Chr. Volgens hem kan met redelijke zekerheid geconcludeerd worden dat deze verdronken stad Dvaraka is, zoals beschreven in de Mahabharata.

Er zijn meer dan 120 stenen ankers gevonden en mogelijk overblijfselen van een pier of havenhoofd.

Eind jaren 1990 deed S. Badrinaryan van het NIOT (National Institute of Ocean Technology) onderzoek in de Golf van Cambay verder naar het zuiden en vond 20-40 m onder water oude rivierbeddingen en structuren. Volgens Badrinaryan zou er sprake zijn van een prehistorische beschaving die de voorloper en het model was van de Harappa-beschaving. De structuur met rechte hoeken op een diepte van 120 voet, zou twee bij 5 mijl groot zijn en dateren van ten minste 10.000 jaar geleden, toen het zeepeil in de ijstijd steeg door smeltende gletsjers. 'Deze wonderlijke tweeling prehistorische metropool van Cambay bestond van ca. 13.000 tot ca. 3000 v.Chr., wat het tot de oudste en grootste stadsbeschaving maakt, niet alleen van Azië maar van de hele wereld. Het is ten minste 7500 jaar ouder dan de oudste Mesopotamische stadsbeschaving. Daarbovenop is er sterk bewijs voor de aanwezigheid van mensen van ten minste 31.000 v.Chr., die een grote tot op heden onbekende beschaving vormden, die overstroomd werd door de vloed, wat plaatselijke en globale vloedmythen geloofwaardig maakt.'

Volgens de Mausala Parva van de Mahabharata, was Arjuna ooggetuige van de overstroming van Dvaraka.

In Bet Dwarka, 30 km ten noorden van Dwarka, werd in de jaren 1980 archeologisch onderzoek gedaan. Er werden aardewerken potten en andere artefacten gevonden van de Laat-Harappa-periode bij Sidi Bawa Peer Dargah. In 1982 werd een 580 m lange verdedigingsmuur gevonden uit 1500 v.Chr., die na een zeestorm beschadigd en overstroomd zou zijn. De gevonden artefacten zijn onder meer een Laat-Harappa-zegel, een vaas met een inscriptie, een gietmal van een kopersmid en een koperen vishaak. Er werden scheepswrakken en stenen ankers gevonden, die verband kunnen houden met de historische handelsrelatie met de Romeinen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dvaraka

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN