Vertaal deze pagina naar:

ISRAEL EN DE GROTE MISLEIDING

24-12-2023

Jarenlang zijn we voorgelogen over de staat Israël en over de echte geschiedenis van ons aardse bestaan.

Binnen niet al te lange tijd zal de wereldbevolking gaan beseffen op welke schaal ze misleid zijn, wanneer ze de bewijzen onder ogen gaan krijgen, waaruit zal blijken, dat de hele geschiedenis van voor 1600, zoals we die tegenwoordig leren, één grote leugen is. Dit geldt ook voor de Bijbel met zijn Oude en nieuwe Testament.

Geschreven en uitgezocht door Harriet Algra - oktober 2021 (Dank!)

"Elke opname is vernietigd of vervalst, elk boek is herschreven, elke foto is opnieuw geschilderd, elk standbeeld en straatgebouw is hernoemd, elke datum is gewijzigd. En het proces gaat door van dag tot dag en van minuut tot minuut. De geschiedenis is gestopt. Niets bestaat, behalve een eindeloos heden, waarin de partij altijd gelijk heeft." 

Dit was een uitspraak van George Orwell in 1984 en het wordt met de dag duidelijker hoe waar deze was. Dat we in deze tijd de kans zouden krijgen, om ons zelf eindelijk na duizenden jaren te kunnen gaan bevrijden, was al heel lang bekend bij de machthebbers hier op aarde.

Om dit te voorkomen, zijn ze al ruim 1000 jaar bezig, daar een stokje voor te steken. Hun missie, vanaf het begin dat ze 16.000 jaar geleden het zeggenschap over de aarde kregen was, om alle unieke grondstoffen van de aarde in beslag te nemen en de mensheid te vernietigen. 

Zie info link: https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-grote-verschuiving/

Dit hebben ze op zo'n geraffineerde en slinkse wijze uitgerold, dat het zo goed als onzichtbaar bleef. Gelukkig voor ons, zijn er altijd wakkere mensen geweest, die van dit plan op de hoogte waren en dit op het laatste nippertje hebben weten te voorkomen. In die fase zitten we nu.

Het Mysterie van Israel is – Opgelost! (NEDERLANDS ONDERTITELD)

Binnen niet al te lange tijd zal de wereldbevolking gaan beseffen op welke schaal ze misleid zijn, wanneer ze de bewijzen onder ogen gaan krijgen, waaruit zal blijken, dat de hele geschiedenis van voor 1600, zoals we die tegenwoordig leren, één grote leugen is. Dit geldt ook voor de Bijbel met zijn Oude en nieuwe Testament.

Allereerst dienen we te beseffen, dat tijd zoals ons wordt geleerd, in het geheel niet bestaat. Alles vindt plaats in het NU. We zijn hier gevangen genomen en in een rol geplaatst, die niets te maken heeft met wie we werkelijk zijn. We zijn hier dus niet, om iets te moeten leren. Dit is een opvatting, die voortgekomen is uit de New Age- gedachte, maar absoluut niet klopt. Die rol of identiteit, bestaat uit net zo veel versies als dat er tijdlijnen zijn. Deze varieert van goed tot slecht. En die verschillende versies, zijn de verschillende levens die we hebben ervaren. Ze komen allemaal voort uit dezelfde rol. Daarnaast zijn we misleid door kaarten van niet bestaande levens, die in ons geheugen zijn geplaatst, met als doel ons traumagehalte te kunnen verhogen. Hoe meer getraumatiseerd we zijn , hoe moeilijker het wordt om de uitgang in dit labyrint te ontdekken.

Jij bent de enige, die te allen tijde de keus maakt welke versie je bezielt, dus waar jij in aanwezig bent. De aspecten van de mensen om je heen, zijn niets anders dan spiegels, waaraan jij jezelf kunt afmeten of die wel of niet met je resoneren. Daarom is het zo belangrijk, dat we stoppen met het beoordelen en veroordelen van anderen. We zullen namelijk nooit te weten komen, welke versie van de ander is bezield. Die ander heeft, net als jijzelf, aspecten die kunnen variëren van goed tot slecht. En vergeet niet: "Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten."

Om deze zelfde reden is het nodig, dat je iedere ontmoeting, ook die met bekenden, beschouwt als de allereerste. Je kunt namelijk nooit weten welk aspect van de spiegel je op dat moment voor je hebt. Haak je in op een aspect uit het verleden, dan zet je dat script weer aan waarmee je de matrix in wordt getrokken. Hoe dieper je daarin verstrikt raakt, hoe moeilijker het word je daaruit te bevrijden.

Harriet Algra
Harriet Algra

Wat mij inspireerde om dit artikel te schrijven, en wat een hele nieuwe laag aan informatie blootlegde, was de realisatie dat wij mensen, afkomstig uit de echte wereld, de Israëlieten worden genoemd. Dit heeft dus niets met Israël of de Joden te maken. 

Dit is de naam voor de mensen die de Godskracht in zich meedragen.

De 'Global Reset', van de heer Klaus Schwab, gecombineerd met Covid plandemie en de CO2-hoax, had de laatste nekslag moeten zijn, waarmee ze een einde hadden willen maken aan het bestaan van de Israëlieten op deze planeet.

Bron: https://www.wanttoknow.nl/overige/de-ware-agenda-achter-de-klimaathoax/

EERDERE RESETS

In dit artikel probeer ik (Harriet Algra) stapsgewijs de verschillende 'resets', die in het verleden hebben plaatsgevonden in kaart te brengen, om je een beeld te geven hoe geraffineerd ze te werk zijn gegaan, om hun plannen te kunnen voltooien. 'Tartaria', waar tot een aantal jaar geleden eigenlijk niemand van had gehoord, bestreek oorspronkelijk de hele aarde.

https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/de-grootste-leugen-aller-tijden/

Deze informatie kwam als eerste uit Rusland. Zij staan niet onder de controle van de Rockefeller's, en zijn daardoor in staat, echt ongecensureerd onderzoek te verrichten. 

Tartaria was een hoogstaande, wakkere en vredelievende beschaving, waar mensen in overvloed leefden. Zij, waren de architecten van de piramides, de Chinese Muur en andere wonderbaarlijke bouwwerken, waar we tot op heden geen antwoord op hebben gevonden, hoe deze gebouwd zouden kunnen zijn. De architectuur van overheidsgebouwen en kathedralen die tussen 700 en 1500 na Chr. zijn gebouwd, zijn wereldwijd identiek. En heb je dit eenmaal gezien, dan is het niet meer mogelijk, om het niet te zien. Dit heeft allemaal te maken met de hersenbibliotheek, die ik in 'Het Grote Ontwaken' heb beschreven.

https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/het-grote-ontwaken/

Wanneer deze wordt uitgebreid doordat er nieuwe plaatjes aan worden toegevoegd, verhoogt dit ons bewustzijn, waardoor het totale overzicht wordt verruimd. Sterrenforten en citadellen kom je ook wereldwijd tegen. Deze, werden door de militairen batterijen genoemd. Ze zijn altijd omgeven door water en vaak zelfs ook door zeewater. Ze speelden een belangrijke rol in de levering van vrije energie.

Fort Bourtange, Groningen

De kathedralen en kerken, speelden een helende rol. Mensen kwamen daar om te kunnen genezen door de orgelklanken, die door de ruimte heen galmden en helende frequenties voortbrachten. De torens van de kerken en kathedralen speelden door hun hoogte, weer een belangrijke rol in de aanlevering van vrije energie uit de lucht.

Ruim 700 jaar geleden begon de Khazaarse maffia met de vernietiging van Tartaria. Zij vereerden Baäl, en waren nauw verbonden met de reptilliaanse machthebbers.

https://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/de-kwaadaardige-khazarische-maffia-deepstate/

Tartaria werd als maar kleiner en is tenslotte teruggedrongen tot een staat in het Russische Mongolië. De letterlijke betekenis van Mongolië is: 'de staat van de nobele mensen'. Zij kwamen niet onder de controle van de Khazaarse /zionistische maffia.

De oorsprong van het satanisme hier op aarde, lag in het oude Babylon.

https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/de-oorsprong-van-het-satanisme/

De Khazarische droomwens was, om dit rijk in ere te herstellen. Jeruzalem moest de hoofdstad worden, van waaruit de Antichrist de wereld zou gaan beheersen.

De meeste orthodoxe joden, stammen af van deze groep. De reden dat ze wereldwijd verdreven werden, had te maken met het feit, dat ze zich bezighielden met het offeren van kinderen. Zij hebben niets te maken met de echte Joden, die altijd in Palestina hebben gewoond. Ze verachten de mensen die de Godskracht in zich meedragen.

Dit heb ik persoonlijk heel duidelijk kunnen ervaren toen ik 4 jaar in Israël heb gewoond. Ik was in hun ogen een 'goj', een niet-Jood. Instinctief heb ik heel duidelijk aangevoeld, dat de energie daar niet klopte. Dit was ook de reden, dat ik terugkeerde naar Nederland. De èchte inwoners van het huidige Israël zijn de Palestijnen. Dit kunnen zowel Moslims, Joden als Christenen zijn.

Zij zijn, om de zionisten de toegang te verschaffen tot Israël, in de afgelopen eeuw massaal geofferd en systematisch verdreven van hun grondgebied. Toen de zionisten Israël eenmaal in hun bezit hadden, en wereldwijd steeds meer topfuncties hadden verworven, werd het tijd voor hun volgende stap.

Duizend jaar lang, hebben ze onder de Notre Dame op Paasavond, 666 kinderen geofferd. Dit, had op die bewuste avond in 2019 de poort naar de onderwereld moeten openen, om de Antichrist binnen te laten. Deze had plaats zullen nemen in een lichaam van een Rothchild-kloon, die we van de schilderijen hadden zullen herkennen als de Christusfiguur. Dit is gelukkig verhinderd door de vrijheidsstrijders, die de brand 3 dagen eerder hebben aangestoken.

De echte Joodse bevolking in Israël wordt momenteel opnieuw geofferd, en dat verklaard ook het vaccinatieprogramma wat zich daar aan het uitrollen is. Een bijzonder detail daarbij is, is dat het bestuur van de bedrijven, die achter de Covid vaccinaties schuilgaan, bijna allemaal zionisten zijn met dubbele paspoorten. Ze verschuilen zich tot op de dag van vandaag achter de echte Joden.

Alles en iedereen die hun belicht, wordt beschuldigd van antisemitisme. Ook dat heb ik ondervonden na mijn artikel over de kwaadaardige Khazarische maffia. Een aantal maanden nadat het geplaatst was, ontving ik onderstaande mail van de CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël).

Keizer Constantijn, die erom bekend staat de huidige bijbel te hebben gelanceerd, was lid van het geheime genootschap 'Mithra'. Dit was een satanistische genootschap. Mithra/Ra/Osiris, was een zonnegod, die geboren zou zijn op 25 december.

Zijn wederopstanding vond 3 dagen na zijn dood plaats. Zijn verhaal, doet dus verdacht veel denken aan het huidige Christusverhaal. Hij staat op afbeeldingen met een halo rond zijn hoofd waar zonnestralen uit voortkomen, net als de afbeeldingen van Christus. De Mithra genootschap, was alleen toegankelijk voor de heren afkomstig uit de Elite. Ze hadden een geheime handdruk, net als de Vrijmetselaars.

Hun ceremonies vonden ondergronds plaats. Vanaf 25 december, wanneer zijn verjaardag werd gevierd, vond er een feest plaats dat 12 dagen duurde en waarbij mensen geofferd werden. Dit, is dus de oorsprong van het huidige kerstfeest.

De 'MK Ultra mind control', werd in die tijd tot stand gebracht met behulp van de schilderijen van o.a. de schilder Rafaël, die de hele valse geschiedenis op doek heeft vastgelegd. Op deze manier werden mensen gehersenspoeld. Tegenwoordig vindt dit plaats met behulp van de televisie.

Hetzelfde heeft ook plaatsgevonden met de afbeeldingen van Christus. Hiermee zijn we zo geprogrammeerd, dat we zijn gaan geloven dat Jezus iemand was met blond haar en blauwe ogen. De persoon met dit uiterlijk, die voor deze rol heeft geposeerd, was de zoon van een paus ergens in de 17de eeuw. Dit soort technieken vinden nog steeds plaats. Nu gebruiken ze er bekende popmusici en filmsterren voor.

Er was onder het bewind van Constantijn, een felle strijd gaande tussen het Christendom en satanisme, net als nu. Zijn grote rivaal was 'Maxentius'. Deze was zeer geliefd bij het volk, net als president Trump.

Maxentius werd door Constantijn, bij de Malvische brug in Rome, verslagen en onthoofd. Dit, had volgens de verhalen plaats kunnen vinden, omdat Constantijn aan de vooravond van deze veldslag een visioen van een lichtend kruis zou hebben gezien, dat hem heeft doen bekeren tot het Christendom.

Als keizer Constantijn door dit zogenaamde visioen, zijn leven daadwerkelijk aan Christus gewijd zou hebben, dan zou je denken dat de Arc, die hij naast het Coloseum, waar vele Christenen zijn geofferd, heeft laten bouwen, vol met afbeeldingen van Christus zou staan. Dit is niet het geval. Het bevat enkel de Romeinse heidense goden. Je treft er geen kruis op aan en dat toont aan, dat hij helemaal geen Christen was.

De huidige 'King James' versie van de Bijbel verscheen voor het eerst in 1611. Ook dat is achterhaald door de Russen. Zij zijn momenteel bezig de èchte geschiedenis in kaart te brengen met behulp van de sterrenkalender. Hiermee kan namelijk niet gefraudeerd worden.

De zon en maansverduisteringen, die worden benoemd in de oude geschriften, zijn allemaal uniek en verbonden aan specifieke data. Dit heeft ertoe geleid, dat ze hebben ontdekt, dat de hele geschiedenis van voor 1600 is vervalst.

Het Romeinse rijk zoals beschreven in onze geschiedenisboeken, heeft helemaal nooit bestaan. De echte bijbel zou 777 boeken bevatten. De huidige bijbel bestaat slechts uit 66 boeken, die zijn uitgekozen door het 'Concilie van Nicea'. Dit concilie bestond uit christelijke bisschoppen, die bijeengeroepen waren door keizer Constantijn. Zij volgden braaf zijn bevelen op, want ging je hiertegen in, dan werd je geëxecuteerd.

Constantijn veranderde het hele script van de oorspronkelijke Bijbel, door 611 boeken te verbannen. Vele boeken zijn gelukkig in veiligheid gebracht, doordat ze verstopt zijn in grotten. Een aantal daarvan, zijn in latere tijden weer herontdekt. Denk hierbij bijv. aan de Dode Zee rollen bij Qumran. Ook zijn vele boeken in beslag genomen en terug te vinden in de kelders van het Vaticaan.

Jezus, zoals ons wordt geleerd, heeft nooit bestaan. De Hebreeuwse naam voor Jezus is 'Isahu', en betekent: leraar van de oorspronkelijke leer. Er waren dus vele 'Jezussen' in het Tartaarse rijk, waaronder bijv. de Essenen.

De persoon waar het leven van Jezus op geïnspireerd lijkt te zijn, is de Byzantijnse keizer Andronicus. Hij leefde van 1118 tot 1185 en was geboren op 11 september. (Was het toeval dat de aanslag op de Twin Towers plaats vond op 11 september?).

Andronikus was een rebel en hervormer, en zeer geliefd bij het volk. Hij was omringd door 70 apostelen. Dit waren zowel mannen als vrouwen. Hij werd verguisd door de elite, die hem uiteindelijk gevangen nam en kruisigde.

Keizer Andronikos

Constantijn veranderde de naam van Andronicus in Jezus, en verplaatste zijn geboortedatum naar 25 december. Vervolgens verhuisde hij de sabbat naar zondag, omdat op die dag de zonnegod aanbeden wordt. Deze verzonnen Jezus, zou geboren zijn uit de maagd Maria en de zoon zijn van God. Dit heeft niets met het echte Christendom te maken, maar komt voort uit het Satanisme. Hij verving de echte apostelen door de 12, die wij kennen uit het Nieuwe Testament, omdat 12 een belangrijk nummer vertegenwoordigt in de Kabbala.

In deze zelfde periode verplaatste Constantijn zijn zetel van Rome naar Byzantium en veranderde de naam van Byzanthium in Constantinopel. Zijn grootheidswaanzin nam zulke extreme proporties aan, dat hij de wereld wilde laten geloven, de herboren zoon van god te zijn en daarom aanbeden moest worden. De familie van Constantijn maakt deel uit van de 13 bloedlijnen en waren geen Christenen maar satanisten.

De geschiedenis is sinds keizer Constantijn, keer op keer, herschreven. Belangrijke momenten waarin dit nog meer heeft plaatsgevonden waren in de 17de en 18de eeuw, het einde van het eens zo voortvarende Tartaarse rijk. Eind 18de eeuw hebben er wereldwijd enorme modderstromen plaatsgevonden. Deze zijn hoogstwaarschijnlijk heel bewust veroorzaakt, om onze echte geschiedenis te verbergen onder een metershoge modderlaag.

Er worden onder vele steden volledige gebouwen met ramen aangetroffen, waarin het glas nog intact is gebleven. Ze willen ons wijsmaken, dat dit restanten uit de oudheid zijn, maar niets is minder waar.

Een groot deel van de volwassen bevolking is omgebracht in deze periode. Op foto's uit die tijd , die boven water zijn gekomen, zie je hele lege steden. De kinderen, die in groten getale overbleven, waren flink getraumatiseerd en wisten niets van de echte geschiedenis, waardoor je ze van alles kon wijsmaken.

Lege steden

Een ander belangrijk vervals moment was 1912. In dat jaar werden, onder leiding van John Rockefeller, de Federal Reserve en de farmaceutische industrie opgericht.

Tegelijkertijd startten ze met de oprichting van de openbare scholen. Hiermee waren ze in staat, om steeds meer kennis te laten verdwijnen, waaronder bijv. de oude talen als Sanskriet, Grieks, Latijn e.a. Hierdoor waren mensen niet langer in staat om de oude geschriften te ontcijferen.

Dit soort censuur, vond voor die tijd plaats door middel van boekverbrandingen, en tegenwoordig via internet. Er is via Google nauwelijks nog echt nieuws terug te vinden. Er wordt steeds meer kennis weggesluisd. Zelfs talen als Engels, Duits en Frans zijn al moeilijk voor vele mensen.

In 1918 heeft er vervolgens een reset plaatsgevonden, die verdacht veel doet denken aan wat zich momenteel aan het afspelen is, en wel met de Spaanse griep. Ook daar blijken de mensen te zijn gewist en overleden als gevolg van de vaccinatie.

In de geschiedenisboeken leren we, dat de Nazi's aan het einde van de WOII zijn verslagen door de geallieerden. Wat in werkelijkheid plaats vond, was dat de Nazi's in veiligheid zijn gebracht, met behulp van Project Paperclip en overgebracht werden naar de VS. Onder de dekmantel van de Verenigde Naties, konden ze vervolgens doorgaan met hun plannen, het oorspronkelijke Babylon vorm te geven.

Kinderen worden op scholen volledig geïndoctrineerd met allerlei leugens. Ze weten amper nog wat het is om kind te zijn, omdat ze moeten voldoen aan allerlei regels. Als de DeepState zijn zin zou krijgen, zou de volgende generatie niet langer weten tot welke sekse ze behoren en opgroeien met het idee, dat pedofilie volledig normaal is. Ze zouden niet langer de ouders, maar de staat als hun belangrijkste opvoeder zien.

Trump is van plan om een nieuwe wet in te voeren, die het schoolgeld, wat tot op heden aan de scholen wordt verstrekt, aan de ouders gaat uitkeren. Op deze manier zullen de ouders zelf in staat worden gesteld, de beste educatie voor hun kinderen te kiezen. Hierdoor zal een nieuw schoolsysteem gaan ontstaan, waar kinderen weer kinderen mogen zijn en lopen ze niet langer het risico, om als een éénhaps worst, die niet meer zelfstandig kan nadenken, hun diploma in ontvangst te nemen.

We hebben geen priesters nodig om naar binnen te keren. De priesters werden ingezet, om mensen tegen elkaar op te zetten. Er werden hiervoor verschillende religies en geloofsovertuigingen gecreëerd. We zijn echter allemaal gelijk, en dragen stuk voor stuk de Godskracht in ons mee. Dat is wat ze voor ons verborgen proberen te houden.

Het verborgen 'evangelie van Q', gaat helemaal terug naar de tijd van de Essenen. Het wordt het 'Genesis van de echte Bijbel' genoemd.

Het verloren evangelie van Q

Er zijn vanaf die periode altijd mensen geweest, die van de oude kennis op de hoogte waren. Deze herkennen we vandaag aan de vrijheidsstrijders, die actief bezig zijn de Deep State uit te schakelen. Ze maken deel uit van de 'Plus Ultra', een geheim genootschap die eeuwenlang ondergedoken heeft gezeten.

Deze zullen zich binnenkort kenbaar maken.

President Trump is één van de leden.

Harriet Algra - oktober 2021

www.totalhealthfoundation.nl

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN

ZetaTalk leidt u door de enorme hoeveelheid informatie die door de Zeta's wordt doorgegeven in antwoord op vragen aan hun afgezant, Nancy Lieder.