Vertaal deze pagina naar:

VERSLAG AANHOUDING YOURI PLATE DOOR DE FIOD OP 13 DECEMBER 2023

17-12-2023

Informeer jezelf met dit artikel over de illegale Belastingdienst.

Je zou nu kunnen zeggen na het bestuderen van dit artikel dat het einde verhaal is voor de belastingdienst en de hele corrupte bende in Den Haag en in de vele achterkamertjes. Maar nu komt het. 

Nu is het onze taak alles publiekrechtelijk te maken en te delen als een waanzinnige want het tuig in Den Haag stopt niet vrijwillig. Diegene die nu Wakker is en het nalaat ons artikel te delen is geen snip voor de neus waard. Jaren steken velen de nek voor jullie uit. Jaren kregen wij klap na klap te verwerken, vele mensen betitelden ons als achterlijk of gek. Het is nu klaar en over op het moment als alles de massa heeft bereikt. Dus wij hebben ons best op onze manier gedaan. Nu is het aan onze leden en onze volgers om dit artikel massaal te delen met je familie, je beste vrienden en je collega's, zodat iedereen op de hoogte is.

HET IS KLAAR MET DE (R)OVERHEID, HET IS OVER EN VOORBIJ!

Het is klaar met de (r)overheid wanneer de bevolking zich daar ook bewust van is.

Als we ons nu gaan verenigen krijgen we een fantastisch 2024. 

De bal ligt nu bij jou en bij jullie!

Zo God Wil Zal Geschieden.

Wanneer iedereen de video's en het spraakbericht heeft beluisterd en de aangereikte informatie in dit artikel goed heeft bestudeerd stort het kaartenhuis in Nederland vanzelf in elkaar.

De FIOD publiceerde het onderstaande artikel over Youri Plate op hun website:

Onderzoek naar belastingfraude

Publicatiedatum 13-12-2023, 13:46

Op 13 december heeft de FIOD twee mannen (40 en 46 jaar) uit Nederland aangehouden op verdenking van belastingfraude, valsheid in geschrift en verduistering. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op administratie, computers, telefoons en contant geld.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding van de Belastingdienst. Beide mannen zijn bestuurslid van een vereniging, handelend als een juridisch kantoor dat adviezen verstrekt aan haar leden over aftrek van giften in aangiftes inkomstenbelasting. Die adviezen hebben vermoedelijk geleid tot het indienen van meerdere onjuiste aangiften inkomstenbelasting en onjuiste verzoeken om ambtshalve vermindering voor en door belastingplichtigen. Daarin wordt aftrek geclaimd van zogenaamde "giften" die niet voldoen aan de wettelijke eisen. Het gaat dan bijvoorbeeld om betaalde belastingen (aan de Belastingdienst, gemeentes en waterschappen), betaalde verkeersboetes (aan het CJIB), betaalde huur (aan woningbouwcorporaties) en betalingen voor gas, water en licht. Het gaat volgens de Belastingdienst om honderden aangiften, verzoeken en bezwaren, zowel over belastingjaar 2021 als ook over de vier voorgaande belastingjaren (2017-2020). Het verwijt is tevens dat de twee verdachten ook zelf onterechte giftenaftrek in eigen aangiften inkomstenbelasting hebben opgevoerd.

De adviezen van de vereniging waren niet gratis. Tegen betaling van contributie kunnen mensen lid worden van de vereniging en juridisch advies krijgen. Het lijkt erop dat, indien er op basis van dit advies een teruggaaf ontvangen werd door een lid, een deel daarvan afgedragen moest worden aan de vereniging. De FIOD vermoedt dat in korte tijd een groot deel van de door de vereniging ontvangen gelden contant is opgenomen van de bankrekening. Onderzoek moet uitwijzen wat er met dit geld is gebeurd.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: https://www.fiod.nl/onderzoek-naar-belastingfraude-3/

De illegale Belastingdienst ligt nu zelf onder zwaar vuur, lees en luister!

Website Youri Plate: https://youriplate.nl

Het verhaal van Youri Plate kunt U in dit artikel lezen en beluisteren.

We kunnen blijven schrijven tot we een ons wegen, alles is duidelijk met dit artikel. De corrupte bende in Den Haag stopt alleen als mensen massaal in opstand gaan komen tegen het corrupte systeem. Zolang dit niet gebeurt gaan ze ongeremd door met hun plan. Namelijk het reduceren van een groot deel van de wereldbevolking middels COVID-19 vaccinaties en andere middelen, zoals vooraf geplande orkanen, aardbevingen en overstromingen. De illuminati wil terug naar max. 500 miljoen wereldbewoners.

Dank je wel Youri Plate voor alles wat je tot heden hebt gedaan.

Hieronder is het verhaal van Youri Plate te zien en te horen.

Je bent een ware Volksheld Youri Plate!

YOURI PLATE INFORMEERT OP 18 DECEMBER 2023 Z'N LEDEN OM ZICH OP HUN ZWIJGRECHT TE BEROEPEN!

 Het zal lastig zijn om Youri Plate te berechten!

De Belastingdienst is uitgeschreven bij de K.v.K. en ook het Ministerie van Financiën. 

De FIOD heeft alleen nevenvestigingen, de hoofdvestiging en de Belastingdienst zijn uitgeschreven. Wel bestaat 'Feesten Is Ons Doel' als bedrijf, zou dit de hoofdvestiging van de Haagse Nazi's zijn? 

Alle rechtbanken zijn opgeheven!

Maxima kon de Nederlander niet vinden, dan zijn we er toch?

Bron: https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/Paginas/Volledige-lijst-Nederlandse-gerechtscodes.aspx

DE EERSTE WERELDOORLOG IS VANAF 10 NOVEMBER 1918 VANUIT 't STICHT UTRECHT EN 't OVERSTICHT DOOR DE OPVOLGENDE KONINGEN EN VAN PRUISEN EN KEIZERS VAN HET HERSTELDE HEILIGE ROOMSE RIJK VOORTGEZET: WILHELM II (10-11-1918 TOT 04-06-1941), BERNHARD VAN LIPPE-BIESTERFELD (04-06-1941 TOT 26-05-1998) EN MAURITS VAN LIPPE-BIESTERFELD-VAN VOLLENHOVEN (26-05-1998 TOT HEDEN).

ALLE 300 HIERVOOR BESTUURLIJK VERANTWOORDELIJKE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS IN NEDERLAND EN BELGIË KNIJPEN VANAF 1933 HIERVOOR HUN OGEN DICHT EN HEBBEN AAN DEZE "ARSEENZUUR" VERGIFTIGING VAN ALLE ACHT MILJARD WERELDBEWONERS ONDER DE DEKMANTEL VAN "DUURZAAMHEID" AL HONDERDEN MILJARDEN EURO'S VAN ONS BELASTINGGELD (AAN INNOVATIE EN SUBSIDIE) UITGEGEVEN.

Op deze website van De Nieuwe Media staan alle feiten en bewijzen.

En ook de oplossing voor Wereldvrede.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN

ZetaTalk leidt u door de enorme hoeveelheid informatie die door de Zeta's wordt doorgegeven in antwoord op vragen aan hun afgezant, Nancy Lieder.